A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 486
TÝDEN: 5187
CELKEM: 944984

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotace z rozpočtu města

Z rozpočtu města se poskytují dotace fyzickým i právnickým osobám. Město Klášterec nad Ohří poskytuje dotace na účel, který stanoví v dotačním programu (např. na činnost, na projekt, na pořádání kulturních akcí). Kromě toho je možné poskytovat individuální dotace na řešení naléhavé potřeby žadatele.

ŽÁDÁME PŘÍJEMCE DOTACE, ABY PŘI PROPAGACI SVÉHO PROJEKTU A ČINNOSTI POUŽÍVALI LOGO MĚSTA, NIKOLIV ZNAK, TAK, JAK JE UVEDENO VE SMLOUVĚ.
LOGO MĚSTA JE KE STAŽENÍ ZDE.

Veškeré dotace z rozpočtu města jsou poskytované dle zásad:

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří

Vzory čestných prohlášení:

Čestné prohlášení - FO

Čestné prohlášení - PO

Vyhlášené dotační programy na rok 2019:

"Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména děti a mládeže, pro rok 2019" 

"Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2019" 

"Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a ládeže pro rok 2019"

Vyhlášené dotační programy na rok 2018:

"Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018" - UZAVŘENO

„Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2018“ - UZAVŘENO

"Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2018" UZAVŘENO

"Podpora dostupnosti lékařských služeb na území města Klášterce nad Ohří"

„Dotace na řešení odkanalizování objektů určených k trvalému bydlení“ - průběžně od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022

Individuální dotace:

Žádost o dotaci musí ve všech případech obsahovat minimálně následující náležitosti: 

  1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
  2. požadovanou částku,
  3. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
  4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
  5. odůvodnění žádosti,
  6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
  7. seznam případných příloh žádosti,
  8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žádost o individuální dotaci - fyzická osoba

Žádost o individuální dotaci - právnická osoba

Vyúčtování individuální dotace - vzor

 

Bližší informace:
Ing. Veronika Dlouhá
vedoucí Odboru finančního