Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Cena města

Nominační list na Cenu města Klášterce nad Ohří 2023

Cena města Klášterce nad Ohří je udílena na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.2.2016. Cena města Klášterce nad Ohří je udělována jednotlivcům nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání v krizových situacích, např. za záchranu lidského života. Nominace od fyzických i právnických osob přijímá odbor komunikace a cestovního ruchu nejpozději do 31.03.2023.

Níže máte ke stažení Statut Ceny města Klášterce nad Ohří, výše pak nominační list na tento rok, který si můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat osobně, poštou nebo zaslat e-mailem na adresu: oko@muklasterec.cz. Rovněž můžete využít online formulář níže, kde vyplníte své údaje a do textu napíšete jméno svého kandidáta s odůvodněním.

V přechozích letech cenu obdrželi Vasil Želev, Václav Cajthaml, Miloslav Král, Zdena Fryčková, Jan Milota, Helena Voříšková a Josef Herout.


Laureáti Ceny města Klášterce nad Ohří 2016 - 2022

 

Cena města 2022 - pan Josef Herout

Pan Josef Herout obdržel cenu města Klášterec nad Ohří na akci Den Bezpečnosti, by2022l od 60. let minulého století aktivním hasičem v našem městě, z toho od začátku 90. let ve funkci velitele dobrovolných hasičů.  Po dobu svého působení na pozici velitele vybudoval profesionální jednotku, kterých v té době bylo v republice opravdu málo a dodnes je mezi dobrovolnými hasiči vyzdvihován a uznáván za své schopnosti.


Cena města 2021 - paní Helena Voříšková

2021

Cenu města Klášterce nad Ohří obdržela paní Helena Voříšková za obětavou službu občanům. Po dlouhá léta provozuje mobilní zdravotní službu, pomáhá lidem ve dne v noci, svou práci dělá profesionálně, s citem a velkým osobním nasazením. Cena byla paní Voříškové předána z rukou pana starosty Štefana Drozda na koncertu v rámci Kláštereckých hudebních pramenů.


Cena města 2020 - pan Jan MilotaJan Milota

Jan Milota obdržel z rukou starosty Štefana Drozda Cenu města Klášterce nad Ohří na zasedání zastupitelstva města. Dlouholetý divadelní herec a režisér cenu získal za přínos pro město v oblasti kultury.


Cena města 2019 – paní Zdeňka Fryčková

2019Paní Zdeňka Fryčková získala Cenu města za přínos k rozvoji města, ke kterému přispěla zejména svou dlouholetou prací jako ředitelka kulturního domu, kde pořádala, moderovala a vymýšlela spoustu zajímavých akcí pro děti i dospělé. Cena byla na začátku července paní Fryčkové předána v domově pro seniory, kde paní Fryčková žila. Zároveň zde vznikl rozhovor do červencových Kláštereckých novin. Bohužel poslední, ke konci roku přišla smutná zpráva, že paní Zdeňka Fryčková zemřela.


Cena města 2018 - pan Miloslav Král

2018Cenu získal pan Miloslav Král za celoživotní přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti sportu, kultury a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář, zajišťoval setkávání bývalých obyvatel zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce. Cena byla panu Královi předána na závěrečném festivalovém koncertu Kláštereckých hudebních pramenů.


Cena města 2017 – pan Václav Cajthaml

2017Pan Václav Cajthaml získal Cenu města za dlouholetou činnost věnovanou kláštereckému hokeji. Je jedním ze zakladatelů kláštereckého hokeje v roce 1957. Dlouholetý hráč, trenér a funkcionář, který do svých 81 letech odváděl v klubu velký kus práce pro naše malé i velké sportovce. „Za 60 let činnosti se stal neoddělitelnou součástí sportovního života v Klášterci nad Ohří. Svým rovným a spravedlivým přístupem je určitě velkým vzorem pro naše spoluobčany,“ řekl Petr Mikeš z vedení kláštereckého klubu ledního hokeje na oslavách 60. let kláštereckého hokeje, kde byla Cena města za rok 2017 panu Cajthamlovi předána.


Cena města 2016 – pan Vasil Želev

2016Pan Vasil Želev získal cenu města Klášterec nad Ohří za dlouholetou činnost v zápasnickém sportu. V roce 1971 založil oddíl zápasu a od té doby se nesmazatelně zapsal do historie kláštereckého, regionálního, republikového, ale i světového sportu. On sám byl úspěšným zápasníkem, obsadil 1., 2. a 3. místo na Mistrovství republiky a 3. a 4. místo na Mistrovství světa veteránů. Po skončení aktivní činnosti stále vede oddíl zápasu, kde předává své bohaté zkušenosti mládeži, vychoval řadu krajských a republikových vítězů i českých reprezentantů. V roce 2015 získal prestižní titul Zasloužilý trenér ČR v řeckořímském zápasu a volném stylu. Cena města byla předána 10. září 2016 na městských slavnostech Klášterecké promenády.

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.