Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Cena města 2020

Cena města Klášterce nad Ohří 2020

cena města 2020

Cena města Klášterce nad Ohří je udílena na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.2.2016. Cena města Klášterce nad Ohří je udělována jednotlivcům nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání v krizových situacích, např. za záchranu lidského života. Nominace od fyzických i právnických osob přijímá odbor komunikace a cestovního ruchu nejpozději do 30.04.2020.

Níže máte ke stažení Statut Ceny města Klášterce nad Ohří a také nominační list na tento rok, který si můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat osobně, poštou nebo zaslat e-mailem na adresu: vaclavikova@muklasterec.cz. Rovněž můžete využít online formulář úplně dole, kde vyplníte své údaje a do textu napíšete jméno svého kandidáta s odůvodněním.

V přechozích letech cenu obdrželi Vasil Želev, Václav Cajthaml, Miloslav Král a Zdeňka Fryčková.

Statut Ceny města

Nominační list 2020

 

Laureáti Ceny města Klášterce nad Ohří 2016 - 2019

Cena města 2019 – paní Zdeňka Fryčková

2019

Paní Zdeňka Fryčková získala Cenu města za přínos k rozvoji města, ke kterému přispěla zejména svou dlouholetou prací jako ředitelka kulturního domu, kde pořádala, moderovala a vymýšlela spoustu zajímavých akcí pro děti i dospělé. Cena byla na začátku července paní Fryčkové předána v domově pro seniory, kde paní Fryčková žila. Zároveň zde vznikl rozhovor do červencových Kláštereckých novin. Bohužel poslední, ke konci roku přišla smutná zpráva, že paní Zdeňka Fryčková zemřela.

 

Cena města 2018 - pan Miloslav Král

2018

Cenu získal pan Miloslav Král za celoživotní přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti sportu, kultury a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář, zajišťoval setkávání bývalých obyvatel zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce. Cena byla panu Královi předána na závěrečném festivalovém koncertu Kláštereckých hudebních pramenů.

 

Cena města 2017 – pan Václav Cajthaml

2017

Pan Václav Cajthaml získal Cenu města za dlouholetou činnost věnovanou kláštereckému hokeji. Je jedním ze zakladatelů kláštereckého hokeje v roce 1957. Dlouholetý hráč, trenér a funkcionář, který do svých 81 letech odváděl v klubu velký kus práce pro naše malé i velké sportovce. „Za 60 let činnosti se stal neoddělitelnou součástí sportovního života v Klášterci nad Ohří. Svým rovným a spravedlivým přístupem je určitě velkým vzorem pro naše spoluobčany,“ řekl Petr Mikeš z vedení kláštereckého klubu ledního hokeje na oslavách 60. let kláštereckého hokeje, kde byla Cena města za rok 2017 panu Cajthamlovi předána.

 

Cena města 2016 – pan Vasil Želev

2016

Pan Vasil Želev získal cenu města Klášterec nad Ohří za dlouholetou činnost v zápasnickém sportu. V roce 1971 založil oddíl zápasu a od té doby se nesmazatelně zapsal do historie kláštereckého, regionálního, republikového, ale i světového sportu. On sám byl úspěšným zápasníkem, obsadil 1., 2. a 3. místo na Mistrovství republiky a 3. a 4. místo na Mistrovství světa veteránů. Po skončení aktivní činnosti stále vede oddíl zápasu, kde předává své bohaté zkušenosti mládeži, vychoval řadu krajských a republikových vítězů i českých reprezentantů. V roce 2015 získal prestižní titul Zasloužilý trenér ČR v řeckořímském zápasu a volném stylu. Cena města byla předána 10. září 2016 na městských slavnostech Klášterecké promenády.

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok