Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

S čím Vám pomůžeme

Přijímáme veškeré podněty a rádi vám poskytneme informace z těchto oblastí:

- údržba, úklid a opravy komunikací

- doprava na území města - MHD, dopravní značení aj.

- zvláštní užívání místních komunikací a veřejných prostranství

- ochrana ovzduší

- odpadové hospodářství - přistavování nádob, svoz a třídění odpadů, úklid nepořádku, odpadkové koše, černé skládky aj.

- zapojení podnikatelských subjektů do systému odpadového hospodářství města, kontrola plnění povinností dle zákona o odpadech

- ochrana přírody a krajiny - povolení ke kácení, památné stromy

- vodní hospodářství – povodňový plán, povodňové prohlídky

- stanoviska k projektům a akcím na území města z hlediska státní správy

- vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a dešťové kanalizace

- městský hřbitov

- zahradní kompostéry

- mobiliář – lavičky, stojany na kola, květináče aj.

- dětská hřiště a sportoviště

- rybářské lístky 

- veterinární péče – psí útulek, odchyt holubů, deratizace, sáčky na psí exkrementy aj.,

- veřejné osvětlení,

- vánoční výzdoba,

- veřejná zeleň,

- tržní místa,

- městské lesy (samovýroba, hospodaření) aj.

 

Formulář pro hlášení výskytu hlodavců

Detailní praktický rádce pro výše uvedené situace je ke stažení zde