A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 669
TÝDEN: 4521
CELKEM: 1436789

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bližší informace k otevření školských zařízení

Typ: ostatní
V pondělí 11. května 2020 se otevřou 9. třídy základních škol, za 14 dní pak všechna pracoviště mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Přinášíme základní informace, avšak žádáme všechny rodiče, aby sledovali webové stránky jednotlivých škol, případně se informovali telefonicky nebo e-mailem u vedení jednotlivých škol, v případě nejasností nebo dalších dotazů. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o shovívavost a trpělivost, podmínky pro provoz ZŠ i MŠ se mění ze dne na den a školy se snaží reagovat v co nejkratším termínu.

 

Základní školy

Škola bude na svých webových stránkách informovat rodiče o:

 • organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvislostech (příchod a odchod ze školy, školní stravování, družina)
 • provozní době školy
 • provozu školy a hygienických opatřeních
 • způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí

 

Možností osobní přítomnosti žáka není dotčena forma distanční výuky, ta bude probíhat až do konce školního roku souběžně s výukou ve školních skupinách.

Nadále pokračuje i distanční výuka pro žáky 2.stupně ZŠ. Žáci 9. tříd mohou nastoupit prezenční studium v pondělí 11.5.2020, o zájmu nastoupit však musí kontaktovat školu do 7.5.2020.

Každá škola má zajištěnu organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvislostí  jinak vzhledem k umístění školy a stavebním a technickým odlišnostem.

Všechny školy budou zajišťovat běžné stravování, tzn. teplé obědy, v případě potřeby bude k dispozici i školní družina.

 

Výjimkou je odloučené pracoviště ZŠ Petlérská v Havlíčkově ulici, které pokračuje ve stejném režimu jako doposud (pouze distanční studium).

 

Žák

 • do budovy školy vstupuje pouze žák
 • provádí se pravidelný ranní filtr – zdravotní stav žáka, měření tělesné teploty
 • žák musí mít min. 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • rouška je povinná ve společných prostorách školy; ve třídě nemusí rouška být, pokud je dodržen rozestup min.1,5 m
 • desinfekční prostředky zajišťuje škola
 • žáky ve školní skupině nelze měnit; maximální počet žáků ve skupině je 15; 1 žák v lavici
 • při opakovaného nedodržování stanovených hygienických pravidel a po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvod žáka vyřadit ze skupiny

 

Žák 9. ročníku, který se připravuje na přijímací zkoušky na střední školu

 • maximální počet žáků ve skupině je 15, 1 žák v lavici
 • žáky ve skupině nelze měnit
 • žáka lze zařadit nejpozději do 11.5.2020 (nahlásit zájem do 7.5.2020 škole)
 • je možné střídaní více vyučujících ve skupině
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy

 

Zákonný zástupce

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18.5.2020 , v případě žáků 9. tříd do 7.5.2020
 • nevstupuje do budovy školy
 • předkládá  –  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • dokumenty budou k dispozici na webových stránkách škol nebo přímo ve škole
 • pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše, nebude žákovi umožněna osobní přítomnost ve škole

 

ZUŠ

 • základní umělecká škola zahájí výuku  ve všech oborech, a to jak individuální tak skupinovou, od 11.5.2020 a bude probíhat za podobných podmínek jako v základních školách. Více informaci na https://www.zusklasterec.cz/covid-19/

 

 • všechna pracoviště mateřské školy má vedení MŠ po projednání se zřizovatelem v plánu otevřít bez omezení 25.5.2020. Všechny potřebné informace zákonní zástupci najdou na webových stránkách MŠ a fcb MŠ, kam je bude vedení MŠ postupně doplňovat

Škola bude na svých webových stránkách informovat rodiče:

 • organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech
 • provozu školy včetně detašovaných pracovišť a hygienických opatřeních
 • povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení
 • rouška není povinná v prostorách MŠ
 • desinfekční prostředky zajišťuje škola
 • provádí se pravidelný ranní filtr – zdravotní stav dítěte, měření tělesné teploty
 • není omezen počet dětí ve třídě
 • pobyt venku bude  probíhat pouze v areálu MŠ

 

Zákonný zástupce

 • doprovod  v MŠ pouze po nezbytnou dobu a pouze v roušce (předání a vyzvednutí dítěte)
 • předkládá  –  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • dokumenty budou k dispozici na webových stránkách MŠ nebo přímo ve škole
 • pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ

 

Více informací a nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

 


Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 15:38
Autor: Adéla Václavíková