A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 74
TÝDEN: 1154
CELKEM: 1719513

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Líbil by se vám mezonetový byt? Jeden takový v majetku města je nyní k pronajmutí, stěhovat se můžete v červnu

Typ: ostatní
Město nabízí k pronájmu nadstandardní bytovou jednotku 3+1 v o velikosti 112,80 m² ulici J. Á. Komenského v nástavbě domu. Tento byt č. 15 se nachází ve vchodě 462. Byt bude přidělen zájemci, který podá nejvyšší nabídkovou cenu nájemného. Více se dozvíte po rozbalení tiskové zprávy.

 

Byt bude přidělen zájemci, který podá nejvyšší nabídkovou cenu nájemného, přičemž tato nabídková cena nesmí být nižší než aktuální výše nájemného, což činí 60 Kč/m2/měsíc, tj. 6 768 Kč /měsíc.

 

Kauce ve výši 15 000 Kč je splatná jednorázově před podpisem smlouvy.

 

Zájemce musí splňovat tyto podmínky:

  • je svéprávnou osobou starší 18 let
  • musí prokázat schopnost platit stanovenou výši nájemného a úplaty za služby spojené s užíváním bytu (tuto skutečnost prokazují žadatelé potvrzením od zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního příjmu, případně jiným dokladem – daňovým přiznáním, potvrzením o výši důchodu apod.)
  • Žadatel ani spolubydlící osoby nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví města, nebo být vlastníky či spoluvlastníky jiného bytu či domu.
  • Žadatel ani spolubydlící osoby nesmí být vedeni jako dlužníci města nebo dlužníci organizace zřízené nebo založené městem. Za účelem zjištění splnění této podmínky žadatel i zletilé spolubydlící osoby písemně zprošťují zaměstnance správce daně (tzn. městského úřadu) povinnosti mlčenlivosti před rozhodnutím Rady města Klášterce nad Ohří o přidělení bytu.
  • Na žadatele a/nebo spolubydlící osoby nesmí být vedeny exekuce nebo podán insolvenční návrh.

 

1. Žádost o přidělení bytu

Formulář žádosti je ke stažení ZDE, případně na webu města v sekci Dokumenty - Formuláře - Prodej, pronájem, koupě.

Vyplněné žádosti se všemi uvedenými náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14.05.2021, a to buď poštou na adresu podatelny Městského úřadu Klášterec nad Ohří (adresa viz níže), nebo prostřednictvím datové schránky – ID: 6dqbymc, nebo osobně na odbor správy majetku a bytového fondu v budově Městského úřadu Klášterec nad Ohří (adresa viz níže), 3. patro, kancelář č. 312. (Pokud je to možné, upřednostněte v současné době spíše bezkontaktní formu odevzdání, zvažte nutnost osobní návštěvy úřadu.).

 

2. Nabídku na výši měsíčního nájemného (bez žádosti o přidělení bytu) zasílejte nejpozději do 14.05.2021 do 12:00 hodin v uzavřené neporušené obálce, zřetelně označené: „NEOTVÍRAT – nabídka měsíčního nájemného za bytovou jednotku č. 15, J. Á. Komenského 462, Klášterec nad Ohří“ na adresu:

Městský řad Klášterec nad Ohří – podatelna

náměstí Dr. E. Beneše 85

431 51 Klášterec nad Ohří

 

V případě, že rada města přidělení bytu schválí, je smlouva o nájmu bytu uzavírána na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud v průběhu trvání nájmu bude nájemce plnit veškeré své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o nájmu bytu, bude doba nájmu prodlužována vždy o další jeden rok.

 

Město Klášterec nad Ohří si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců.

 

Termíny prohlídek lze domluvit telefonicky u paní Hlouškové – 606 625 670, nejdříve však od 01.05.2021.

 

Uzavření nájemní smlouvy je možné od 01.06.2021.

 

Bližší informace získáte u paní Pavlíny Hlouškové z odboru správy majetku a bytového fondu na městském úřadě: 

Tel.: 474 359 688 nebo 606 625 670

E-mail: hlouskova@muklasterec.cz


Vytvořeno: 23. 3. 2021
Poslední aktualizace: 23. 3. 2021 20:27
Autor: Mgr. Kateřina Šmahelová