A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 786
TÝDEN: 1649
CELKEM: 1633541

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Město Klášterec nad Ohří nabízí k pronájmu bytovou jednotku o velikosti 1+3 v ulici J. Á. Komenského

Typ: ostatní
 Bytová jednotka č. 14 o celkové výměře 109,60 m2 se nachází v ulici J. Á. Komenského 466 v Klášterci nad Ohří v nástavbě domu. Minimální výše nabídkové ceny činí 6 576 Kč/měsíc (nájemné). Kauce ve výši 15 000 Kč je splatná jednorázově před podpisem smlouvy. Uzavření nájemní smlouvy je možné již od 01.12.2020. Pro zobrazení podmínek pro žadatele rozbalte celou tiskovou zprávu.

Podmínky pronájmu:

Zájemce musí být starší 18 let, plně svéprávný a musí prokázat schopnost platit stanovenou výši nájemného a úplaty za služby spojené s užíváním bytu, a to potvrzením od zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního příjmu, případně jiným dokladem – daňovým přiznáním, potvrzením o výši důchodu apod.

Zájemce a/nebo jiné spolubydlící osoby:

  • nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu ve vlastnictví města nebo být vlastníky či spoluvlastníky jiného bytu nebo domu.
  • nesmí být vedeni jako dlužníci města nebo dlužníci organizace zřízené nebo založené městem. Za účelem zjištění splnění této podmínky žadatel i zletilé spolubydlící osoby písemně zprošťují zaměstnance správce daně (tzn. městského úřadu) povinnosti mlčenlivosti, před rozhodnutím Rady města Klášterce nad Ohří (dále jen “rada města“) o přidělení bytu.
  • nesmí být na ně vedeny exekuce nebo podán insolvenční návrh.

 

Zájemce podává:

  1. Žádost o přidělení bytu se všemi uvednými náležitostmi (formulář je ke stažení na webu města ZDE), kterou může doručit osobně - přijímány jsou odborem správy majetku a bytového fondu v budově Městského úřadu Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 3. patro, kancelář č. 312, poštou na adresu podatelny Městského úřadu Klášterec nad Ohří (nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6dqbymc),

nejpozději do 09.11.2020.

  1. Zároveň do obálky zvlášť uvede svou nabídkovou cenu nájemného za měsíc, přičemž tato nesmí být nižší než aktuální výše nájemného, což činí 60 Kč/m2/měsíc, tj. 6 576 Kč/měsíc. Bytová jednotka bude přidělena tomu zájemci, který podá nejvyšší nabídkovou cenu nájemného. Nabídku na výši měsíčního nájemného zasílejte samostatně (bez žádosti o přidělení bytu) v uzavřené neporušené obálce, zřetelně označené: „NEOTVÍRAT – nabídka měsíčního nájemného za bytovou jednotku č. 14, J. Á. Komenského 466, Klášterec nad Ohří“, na adresu podatelny Městského úřadu Klášterec nad Ohří (nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří) nejpozději do 09.11.2020 do 17.00 hodin.

 

V případě, že rada města přidělení bytu schválí, je smlouva o nájmu bytu     uzavírána na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud v průběhu trvání nájmu bude nájemce plnit veškeré své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o nájmu bytu, bude doba nájmu prodlužována vždy o další jeden rok.

 

Termíny prohlídky: 02.11. a 04.11.2020 v 16.00 hodin, případně jiný po telefonické dohodě.

 

Bližší informace podá paní Pavlína Hloušková, tel.: 474 359 688 nebo 606 625 670.


Vytvořeno: 12. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 16:21
Autor: Mgr. Kateřina Šmahelová