Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Pro firmy a podnikatele

Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří na svém zasedání dne 09. 12. 2021 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou bylo umožněno zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do tohoto systému. Současně byla schválena i pravidla a podmínky, za jakých se podnikatelé mohou do tohoto systému zapojit vč. ceníku - viz přílohy. Případné dotazy zodpoví pracovníci odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (Simona Šantorová, tel. 474 359 613, e-mail: santorova@muklasterec.cz, Ing. Libor Kocáb, tel. 474 359 680, e-mail: kocab@muklasterec.cz).

OZV 3/2021 (332.45 kB)

Žádost o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství (399.97 kB)

Pravidla a ceník pro zapojení do obecního systému odpadového hospodářství (88.5 kB)

Smlouva (155.38 kB)