Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Pro firmy a podnikatele

Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří na svém zasedání dne 09. 12. 2021 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou bylo umožněno zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do tohoto systému. Současně byla schválena i pravidla a podmínky, za jakých se podnikatelé mohou do tohoto systému zapojit vč. ceníku - viz přílohy. Případné dotazy zodpoví pracovníci odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí – Simona Šantorová,  Ing. Ivana Dragomirová.

OZV 3/2021

Žádost o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství

Pravidla a ceník pro zapojení do obecního systému odpadového hospodářství 

Smlouva