A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 655
TÝDEN: 3924
CELKEM: 964720

Obsah

Přehled školských zařízení ve městě

Odklad školní docházky
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Omlouvání dětí
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Projekt Poznáváme společně o projektu
Bližší informace: Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Přestup dítěte na jinou školu
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Stěhování do zahraničí 
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Střední školy
Informace o středních školách poskytují jednotlivé základní školy, střední školy a Úřad práce Chomutov, referát poradenství  

Školní družina 
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Výše úplaty za stravné
Úplatu za stravné v mateřských a základních školách upravuje školský zákon. Výše stravného je závislá na věku dítěte.
Bližší informace: ředitelé 
jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Výše úplaty za školné v mateřských školách
Výše úplaty za školné se řídí § 123 školského zákona a vnitřními směrnicemi jednotlivých mateřských škol. Nárok na úlevu z úplaty za školné upravuje Vyhláška o mateřských školách. Zákonný zástupce dítěte může také dle novely zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) uplatnit slevu za umístění dítěte v mateřské škole.
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová

Zápisy dětí do MŠ, ZŠ a ZUŠ
Zápisy dětí do mateřských škol probíhají zpravidla v květnu, do základních škol v dubnu a do Základní umělecké školy v červnu. Konkrétní termíny a přehled potřebných dokumentů nutných k zápisu zveřejňují jednotlivé  školy na svých webových stránkách. Město Klášterec nad Ohří o termínech zápisů informuje také prostřednictvím svých webových stránek, Kláštereckých novin i FB.
Bližší informace: ředitelé jednotlivých škol nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.

Změna vzdělávacího programu dítěte
Bližší informace: ředitelé jednotlivých školPedagogicko-psychologická poradna v Kadani nebo Bc. Zdena Janichová, Lucie Černá, DiS.