A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 655
TÝDEN: 4042
CELKEM: 943839

Obsah

Školství

 • poskytujeme informace o zápise dětí do mateřských škol, o výši stravného a školného a o případných úlevách 
 • poskytujeme informace o zápisu dětí do základních škol, o odkladu školní docházky, o školní družině, stravování a omlouvání dítěte, o možnostech přestupu dítěte na jinou školu nebo v případě stěhování do zahraničí
 • poskytujeme informace ohledně oborů a úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole
 • poradíme Vám v případě řešení stížností a problémů s dítětem ve škole​

   Bližší informace: 
  Lucie Černá, DiS.
 

Sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí  

zajišťujeme základní sociální poradenství dle zákona:

 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů
 • č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a standardy kvality sociálně-právní ochrany
 • poskytujeme bezplatné sociální poradenství, pomoc jednotlivcům či rodinám s řešením nenadálé či dlouhodobé sociální situace
 • poradíme všem osobám v případě problémů v rodině a blízkých (znásilnění, týrání, těhotenství, užívání návykových látek, domácí násilí ve všech věkových kategoriích)
 • poradíme rodičům v případě výchovných problémů, chodem domácnosti, hospodařením a plánováním rodinného rozpočtu
 • poskytujeme poradenství v oblasti podávání návrhů k soudu (předběžná opatření, úprava styku s nezletilým, výživné, rozvod, určení otcovství, podnět na omezení svéprávnosti, odvolání…)
 • poradíme Vám v případě problémů s bydlením, hledáním zaměstnání, řešením dluhů
 • poskytujeme informace o postupu v případě vyřízení důchodu, dokumentů pro zdravotně postižené, možnosti získání příspěvku na péči, s vyplňování formulářů, s doprovody na úřady, k lékaři…
 • pomáháme řešit prevenci a problematiku se sociálně vyloučenými osobami z důvodu věku, zdravotního postižení, rizikového chování a trestné činnosti, náročné životní a dlouhodobé sociální situace jednotlivců i rodiny, národnostních menšin, etnik a multikulturismu a následného zapojení osob do řešení jejich situace a pomáháme vést tyto osoby k vlastní odpovědnosti
 • přijímáme a zpracováváme žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 •  

   Bližší informace: 
   Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS.
Šárka Oujeská, DiS., Bc. Jana Hotová DiS.

   Obvody sociálních pracovníků:
   Petra Makoli Glacnerová, DiS
   Šárka Oujeská, DiS
   Bc. Jana Hotová, DiS

Další

 • vykonáváme veřejné opatrovnictví u osob, které jsou zbaveny nebo omezeny ve svéprávnosti
 • vyřizujeme sociální pohřby

    Bližší informace :

    Bc. Jitka Bendová, DiS

Sport

 • zprostředkujeme kontakty na sportovní organizace působící ve městě
 • poskytujeme informace o finanční podpoře sportovních organizací 

   Bližší informace: 
   Bc. Zdena Janichová, Bc. Jitka Bendová, DiS  Ing. Martina Kubištová