A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 121
TÝDEN: 5070
CELKEM: 1715960

Obsah

Školství

 • poskytujeme informace o zápise dětí do mateřských škol, o výši stravného a školného a o případných úlevách 
 • poskytujeme informace o zápisu dětí do základních škol, o odkladu školní docházky, o školní družině, stravování a omlouvání dítěte, o možnostech přestupu dítěte na jinou školu nebo v případě stěhování do zahraničí
 • poskytujeme informace ohledně oborů a úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole
 • poradíme Vám v případě řešení stížností a problémů s dítětem ve škole​

   Bližší informace: 
  Lucie Černá, DiS.Bc. Zdena Janichová

 

Sport

 • zprostředkujeme kontakty na sportovní organizace působící ve městě
 • poskytujeme informace o finanční podpoře sportovních organizací 

   Bližší informace: 
   Bc. Zdena Janichová,  Lucie Černá, DiS.

 

Sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí  

zajišťujeme základní sociální poradenství dle zákona:

 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů
 • č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a standardy kvality sociálně-právní ochrany
 • poskytujeme bezplatné sociální poradenství, pomoc jednotlivcům či rodinám s řešením nenadálé či dlouhodobé sociální situace
 • poradíme všem osobám v případě problémů v rodině a blízkých (znásilnění, týrání, těhotenství, užívání návykových látek, domácí násilí ve všech věkových kategoriích)
 • poradíme rodičům v případě výchovných problémů, chodem domácnosti, hospodařením a plánováním rodinného rozpočtu
 • poskytujeme poradenství v oblasti podávání návrhů k soudu (předběžná opatření, úprava styku s nezletilým, výživné, rozvod, určení otcovství, podnět na omezení svéprávnosti, odvolání…)
 • poradíme Vám v případě problémů s bydlením, hledáním zaměstnání, řešením dluhů
 • poskytujeme informace o postupu v případě vyřízení důchodu, dokumentů pro zdravotně postižené, možnosti získání příspěvku na péči, s vyplňování formulářů, s doprovody na úřady, k lékaři…
 • pomáháme řešit prevenci a problematiku se sociálně vyloučenými osobami z důvodu věku, zdravotního postižení, rizikového chování a trestné činnosti, náročné životní a dlouhodobé sociální situace jednotlivců i rodiny, národnostních menšin, etnik a multikulturismu a následného zapojení osob do řešení jejich situace a pomáháme vést tyto osoby k vlastní odpovědnosti
 • přijímáme a zpracováváme žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 •  

   Bližší informace: 
   Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS.
Šárka Oujeská, DiS., Bc. Jana Hotová DiS.

   Obvody sociálních pracovníků:
   Petra Makoli Glacnerová, DiS
   Šárka Oujeská, DiS
   Bc. Jana Hotová, DiS

   Další

 • vykonáváme veřejné opatrovnictví u osob, které jsou zbaveny nebo omezeny ve svéprávnosti

   Bližší informace:   
   
Šárka Oujeská, DiS., Bc. Jana Hotová DiS.

 • vyřizujeme sociální pohřby

    Bližší informace:
    Petra Makoli Glacnerová, DiS