A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 372
TÝDEN: 372
CELKEM: 1739969

Obsah

Tajemník městského úřadu

 • funkce tajemníka je zřízena zákonem
 • tajemníka jmenuje se souhlasem ředitele krajského úřadu, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. starosta města
 • tajemník odpovídá za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi, který jej řídí
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   
 • řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců městského úřadu
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucích odborů
 • předkládá radě města návrhy změny organizační struktury a celkového počtu zaměstnanců městského úřadu
 • vyhlašuje výběrová řízení na místa úředníků
 • stanovuje platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • zabezpečuje dodržování předpisů BOZP a PO na městském úřadě, vydává vnitřní směrnice městského úřadu, pokud jejich vydání nepřísluší starostovi města, nebo pokud je nevydala rada města
 • shromažďuje materiály pro jednání orgánů města 
 • svolává a řídí porady jím metodicky řízených odborů a jím řízených zaměstnanců.

 

Oficiální registr oznámení - dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.