A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 393
TÝDEN: 393
CELKEM: 1739990

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné zakázky v Klášterci nad Ohří

 

 

Dle jakého klíče probíhá vybírání oslovovaných firem a to jak při uzavřeném řízení, tak i při jiných typech?

Vybírání oslovených firem (uzavřené řízení) je na základě druhu práce (střecha, komunikace, fasáda…), spolehlivost (dodržování termínů), zkušenosti s firmou (kvalita práce, reference), místní příslušnost, kvalita dodaných nabídek (úplnost, odstoupení, omluvenky / neomluvenky z VŘ).

U ostatních typů VŘ je to stejné a samozřejmě se zakázky umísťují na profil zadavatele.

 

Jak se mohou firmy dostat na seznam oslovovaných firem v rámci uzavřeného řízení?

Oslovením OVR, který zařadí firmu do portfolia oslovovaných firem. Oslovení (nabídka spolupráce) by mělo minimálně obsahovat specializaci firmy a reference o realizovaných zakázkách. Následně bude firma oslovena na menší investiční akce, a potom už je tvůrcem svého štěstí, aby se dokázala zařadit mezi spolehlivé (viz.první otázka) nebo vyhrát VŘ z profilu zadavatele a zakázku provést bezchybně a tím na sebe upozornit jako na spolehlivou firmu. Vedeme si evidenci spolehlivosti firem (kvalita práce, dodržování termínů, komunikace) a na jejím základě vybíráme firmy do uzavřených VŘ.

 

V jakých případech volíme zadání zakázky tzv. na přímo?

Toto volíme při stavebních zakázkách do 3 mil. bez DPH dle směrnice města 3/2016 (zákon toto umožňuje až do výše 6 mil. bez DPH). Tento způsob zadání se nevolí při specializovaných činnostech (bazénová technologie, dětská hřiště…)

 

Jaké máme základní omezení (zákonné, ale i naše interní) pro vyvěšení na profil zadavatele či pro zrušení VŘ.

Vyvěšení na profil úzce souvisí s předcházející otázkou. Obecně se dá říci nad 3 mil. bez DPH a všechny specializované práce (dle zákona až nad 6 mil bez DPH, toto máme interně sníženě). Zrušení VŘ záleží na konkrétním znění zadávací dokumentace a jejího nedodržení nebo porušení a to včetně předpokládané ceny.

 

Jaká jsou nejčastější úskalí a problémy s VŘ?

Otázka směřující spíše na administrátory, které si často pro hladký průběh VŘ vybíráme a spoléháme na jejich zkušenosti. V první fázi přesná a jednoznačná specifikace zadávací dokumentace. Ve druhé fázi špatně připravené nabídky, nekompletní nabídky a následné doplňování, popřípadě vyřazování, odvolávání (UOHS). Ve finální fázi výběr dodavatele, se kterým nejsou žádné zkušenosti. Vybráním nespolehlivého dodavatele pro zakázku, na kterou jsou čerpány dotace, ohrožuje získání dotací při nesplnění termínů a dalších náležitostí.

 

Hrozí, že se mezi sebou firmy domlouvají a město tím prodělává?

Ke komunikaci mezi firmami určitě dochází a mnohdy jedna firma dělá subdodávku druhé. Otázkou je, zda je to pro město ve své podstatě nevýhodné. Existují malé lokální firmy, které nejsou schopné splnit veškeré nároky veřejných řízení a živí se vyloženě jako subdodavatelé pro ty společnosti, které disponují potřebnou kvalifikací a personálem. Pro město je klíčový fakt, že nedochází k nadhodnocení ceny a odvedená práce splňuje nároky dané zadávací dokumentací a zákonem. Město jako zadavatel má zákonem a vnitřními směrnicemi jasně dané mantinely, mezi kterými se může pohybovat.

 

Pro představu přikládáme statistiku z roku 2018.

V roce 2018 bylo zadáno 163 zakázek malého rozsahu v celkové hodnotě 8.895.342 Kč vč. DPH. Tyto zakázky byly zadány tzv. napřímo (viz. směrnice)

V roce 2018 bylo vypsáno 32 výběrových řízení. Z toho 19 (60%) uzavřených a 13 (40%) otevřených. Celkový vysoutěžený objem byl 281.697.326,57,- Kč. V uzavřených řízeních se jedná o objem 27.177.503,58,- Kč (9,65%) a v otevřených (na profil zadavatele) 254.519.822,99,- Kč (90,35%).

Statistiku samozřejmě výrazně zkresluje zakázka rekonstrukce KD. Nicméně po odečtení této zakázky se pohybujeme na 22% u uzavřených a na 78% u otevřených VŘ.