A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 101
TÝDEN: 5495
CELKEM: 1778060

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty 2021

Dokončení přestavby kulturního domu

V letošním roce dojde k závěrečné fázi rekonstrukce kulturního domu, respektive přestavby v multifunkční kulturní centrum. Budou se dokončovat práce na exteriéru této pasivní budovy a kompletně se vybaví interiéry. Do prostor se zároveň přestěhuje městská knihovna ze společenského domu Panorama. Město k této největší investici přistoupilo kvůli nevyhovujícím energetickým nákladům při provozu obou budov. Hotovo by mělo být na podzim 2021.

Na tuto zakázku má město schválenou dotaci z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 45 milionů Kč, zbytek nákladů z ušetřených prostředků města.

Vybudování technické a dopravní infrastruktury v Ciboušovské

Během tohoto roku bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Ciboušovské ulice, kde město rozčlenilo 26 parcel pro výstavbu rodinných domů: komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města. Náklady budou pokryty příjmy z prodeje parcel. Práce začaly v listopadu 2020, hotovo by mělo být letos v srpnu.

Rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici včetně cyklopruhu a nový povrch na cyklostezce Ohře

 V souvislosti se zpracovaným Cyklogenerelem města Klášterce nad Ohří z roku 2016 se každoročně pokračuje s budováním sítě pro cyklisty ve městě a blízkém okolí. Loni tak vznikla páteřní stezka podél Kláštereckého potoka vedoucí z cykloparku v Královéhradecké přes sídliště do Útočiště. Na tento rok je připravena kompletní rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici od základní školy směrem k Útočišti.

Práce budou zahájeny v jarních měsících, s dokončením se počítá v srpnu až září tohoto roku.

Plánované projekty 2021

Kulturní zařízení a další objekty
Kino Egerie

Již letos se se kino dočkalo nové podlahy v prostoru předsálí a kavárny, v letním kině se práce teprve připravují, město má v plánu pokračovat v postupné obnově areálu, a to rekonstrukcí stávajícího plechového oplocení.

Oprava podlahy v předsálí kina Egerie

Zhotovitel: NACKO Group s.r.o.       

Realizace dokončena: leden/2021                                       

Cena za dílo celkem: 322.828 Kč

Letní kino

Oprava oplocení letního kina v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Realizace: 24.05.2021 – 02.07.2021              

Cena za dílo celkem: 713.915,02 Kč  

 

Rekonstrukce fasády kavárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje

V rámci programu regenerace městských památkových zón se realizuje rekonstrukce fasády kavárny/cukrárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje.

 

a) Obnova fasády objektu Caffé Wellnes (cukrárny, kavárny – bývalé plnírny)

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

Zhotovitel: MLK STAVBY s.r.o.

Realizace dokončena: duben 2021

Dotace ve výši: 115.000 Kč

Spoluúčast (vl. podíl města): 164.993 Kč

Cena za dílo celkem: 279.993 Kč

 

b) Oprava fasády Restaurace Peřeje č. p. 20 v Klášterci nad Ohří

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

Zhotovitel: HP STAV – Jan Perout s.r.o.

Realizace:  01.05.2021 – 30.05.2021

Dotace ve výši: 409.000 Kč

Spoluúčast (vl. podíl města): 542.271 Kč

Cena za dílo celkem: 951.271 Kč

Rekonstrukce bytového domu v Nádražní ulici

V letošním roce byl dokončen projekt pro rekonstrukci bytového domu v Nádražní ulici 169, kde byla současně podána žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy. Pokud se povede dotaci získat, má město v plánu letos vybrat dodavatele a v příštím roce objekt zrekonstruovat.

Na akci byl vydán právní akt – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí výše dotace v částce 5.741.635 Kč, kdy poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Zateplení objektu zdravotního střediska v Sadové ulici

Na začátku roku byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu zdravotního střediska Sadová 528. Obdobně jako v případě bytového domu v Nádražní ulici je v případě získání dotace harmonogram stejný – letos výběr dodavatele a v příštím roce realizace.

Městský ústav sociálních služeb

Pro městský ústav sociálních služeb byla dokončena rekonstrukce prostor pro pečovatelskou službu v suterénu bytového domu v ulici Jana Ámose Komenského 461 - rekonstrukce prostor v části suterénu objektu č. p. 461 ul. Jana Ámose Komenského p. č. 1704/16

Elektro práce                                    

Zhotovitel: Adam Vavroušek

Realizace dokončena: leden 2021                                                        

Cena za dílo celkem: 257.958 Kč

Stavební úpravy                                             

Zhotovitel: David Holeček

Realizace dokončena: leden 2021                                                        

Cena za dílo celkem: 316.842 Kč

 

Stavební úpravy garáží v Petlérské ulici

Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města Klášterce nad Ohří chce letos město zahájit práce na projektu, jehož obsahem by byly stavební úpravy garáží v Petlérské ulici, kde by vznikly pro hasiče garážová stání a skladovací prostory.

 

Městský hřbitov

Na městském hřbitově město plánuje výstavbu více než 80 kolumbárií a zároveň chystá zahájit práce na projektu rozšíření městského hřbitova.

Komunitní zahrada

Pokud obyvatelé města na základě výzvy v lednových Kláštereckých novinách projeví zájem, je město připraveno položit základ takzvané komunitní zahradě, která by mohla vzniknout v nevyužívané části zahrady základní umělecké školy v ulici Jana Ámose Komenského. Fungovala by od následujícího roku.

Komunikace, parkoviště, infrastruktura
Parkovací plocha v ulici U Rybníka

Rodiče, kteří vozí své děti do mateřské školy ve Školní ulici, se mohou těšit na nové parkoviště v ulici U Rybníka, které bude určeno právě pro ně.

 

Zhotovitel: BAUVANT s.r.o.

Realizace: květen – 30.06.2021                                      

Cena za dílo celkem: 221.535 Kč

 

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem – Chomutovská v Klášterci nad Ohří

Nově bude vyřešena propojovací komunikace ul. Pod Pivovarem s výjezdem do ul. Chomutovská (silnice I/13) vč. vybudování nového parkoviště, kdy nově vznikne parkovací pás pro kolmé stání před č. p. 246 (17 stání).

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Realizace: 04/2021 - 07/2021 (v současné době se již řeší DIO – Dopravně Inženýrské Opatření)

Cena za dílo celkem: 3.092.374 Kč

 

 

Zámecký park

V letošním roce by se měla dočkat realizace dlouho očekávaná úprava předprostoru zámeckého parku u loděnice. Díky novému řešení by měla být pěší i cyklodoprava vedená z parku k lázeňskému areálu odkloněna a Zahradní ulici by měla nově křížit na mnohem bezpečnějším a přehlednějším místě.

Předprostor zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Realizace: 10.05.2021 – 23.07.2021

Cena za dílo celkem: 3.413.455 Kč

 

Rašovická lávka

V loňském roce byly zahájeny sanační práce na mostech ve městě rekonstrukcí „lávky“ pod chodníkem na Chomutovské ulici podle dlouhodobého plánu. Letos by se sanace měla dotknout mostu v ulici Pod Stadionem a na příští rok by se měl zadat projekt sanace rašovické lávky.

Sanace mostu přes Klášterecký potok v ul. Pod Stadionem

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.                 

Realizace: 14.05.2021 – 10.09.2021              

Cena za dílo celkem: 1.186.812,60 Kč

 

Participativní rozpočet

V rámci participativního rozpočtu byla provedena oprava povrchu komunikace v Klášterecké Jeseni.

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.                      

Realizace dokončena: březen 2021

Cena za dílo celkem: 277.455 Kč

V přípravě je dále také realizace napojení ulice Pod Pivovarem na Chomutovskou ulici, rekonstrukce povrchu komunikace v Tyršově ulici, kterou město plánuje po dokončení rekonstrukce inženýrských sítí Severočeskou vodárenskou společností a obyvatelé Říční ulice a ulice Pod Pivovarem by se měli dočkat nových kontejnerových stání.

Sportovní zařízení a hřiště
Aquapark

Stejně jako každý rok, tak i letos město chystá pravidelnou opravu bazénových obkladů a údržbu technologie v aquaparku.

Oprava bazénových obkladů v aquaparku

Zhotovitel: Jan Ulman                         

Realizace dokončena: červen 2021

Cena dle uzavřené SoD: 342.538,90 Kč

Dodatek č. 1 k SoD: 65.872,40 Kč

Cena za dílo celkem: 408.411,30 Kč

 
Zimní stadion

Zimní stadion čeká řada údržby v podobě servisu kompresorů či čištění voštin kondenzátoru pro zvýšení jeho účinnosti. Dále se ve sportovním areálu chystá rekonstrukce střechy nad strojovnou chlazení, oprava schodiště u volejbalových kurtů, oprava kaskády dešťové kanalizace, rekonstrukce dámského a pánského WC v přízemí zázemí pro sportovce, renovace tréninkové stěny u tenisových kurtů či sítě pro zachycení zakopnutých balónů za bránami fotbalového hřiště. Město letos požádalo o dotaci na vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem na ploše po bývalém škvárovém hřišti. Pokud město uspěje, má v plánu zahájit práce na realizaci ještě letos. Současně by letos měl být dokončen projekt dostavby zázemí pro sportovce nad objektem šaten a restaurace a současně by měla být podána žádost o dotaci.

 

Započaté (objednané) akce

Servis a revize chladícího zařízení

Zhotovitel:  Er servis Holding s.r.o.

Realizace dokončena: květen 2021      

Cena dle objednávky: 225.770,27 Kč

Dodatek č. 1 k objednávce:

vícepráce: 21.787,26 Kč

Cena za dílo celkem: 247.557,53 Kč  

 

Čištění vzduchového chladiče (voštin)

Zhotovitel:  NCH Czechoslovakia spol. s r.o.

Realizace dokončena:  duben 2021       

Cena za dílo celkem: 49.441 Kč

 

Oprava odrazové tenisové stěny v areálu

Zhotovitel: Jaroslav Faktor

Realizace dokončena: květen 2021      

Cena za dílo celkem: 55.224 Kč

 

Oprava pánského sociálního zařízení v budově ZS

Zhotovitel:  Adam Vavroušek

Realizace: do 25.06.2021

Cena za dílo celkem: 359.288 Kč

 

Záchytný systém (ochranné sítě) pro fotbalové hříiště

Zhotovitel: Berger – Huck s.r.o.

Realizace: do 16.07.2021

Cena za dílo celkem: 197.692 Kč

 

Cyklopark v Královehradecké ulici

V zrekonstruovaném cykloparku v Královéhradecké ulici město do budoucna plánuje kompletní obnovu skateparku, na který by letos chtělo zadat projekt a poté požádat o dotaci.

 

Hřiště mezi ulicemi Lesní a Pionýrů

Pro letošní rok se chystá obnova hřiště pro míčové hry mezi ulicemi Lesní a Pionýrů. Obnovit město plánuje i sportovní hřiště v Topolové ulici za ZŠ Školní. V lyžařském areálu Alšovka by se měl rozšířit stávající systém umělého zasněžování, díky kterému bude možné zasněžovat i dojezd velkého vleku. Tím by se mohla prodloužit lyžařská sezóna.

Cyklostezky

Během jarních měsíců začne rekonstrukce chodníku na Petlérské ulici po pravé straně ve směru na Útočiště, kde by měl vzniknout oddělený pruh pro chodce a cyklisty. Tato cyklostezka bude propojovat cyklopark v Královéhradecké ulici a již dokončený úsek cyklostezky v Dlouhé ulici. Cyklostezka podél řeky Ohře je v těchto dnech v úseku mezi železničním mostem a rašovickou lávkou uzavřena a dokončuje se zde pokládka nového asfaltového povrchu. Na cyklostezku v Petlerské ulici by měl v budoucnu navázat projekt trasy vedoucí k průmyslové zóně Verne, kterou město nyní připravuje.

Rekonstrukce chodníku v ulici Petlérská

Akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Dotace ve výši: 3.729.444 Kč

Spoluúčast (vl. podíl města): 3.319.305,88 Kč

Cena za dílo celkem: 7.048.749,88 Kč

 

Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

Akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Zhotovitel: Společnost cyklostezka Klášterec nad Ohří (správce spol: SILNICE TOPOLANY, a.s., společník: PETROM STAVBY, a.s.)

Realizace: do 31.07.2021

Cena dle uzavřené SoD:  2.534.597,96 Kč

Dodatek č. 1 k SoD: 598.924,13 Kč

Cena za dílo celkem: 3.133.522,09 Kč

Z toho

Vlastní podíl ve výši: 727.733,09 Kč

Dotace ve výši: 2.405.789 Kč

 

Školská zařízení

školská zařízení

Budovu základní školy ve Školní ulici čeká v letošním roce I. etapa rekonstrukce rozvodů vody, a to v pavilonech stravování a tělocvičen, oprava vodovodní přípojky a oprava splaškové a dešťové kanalizace v pavilonu družiny a tělocvičny.  Budova základní školy Petlérské ulice se dočká opravy dlažby na chodbě v 1. N.P. a rekonstrukce šaten a sociálního zázemí v pavilonu jídelny.

Tyto práce bude provádět:

Zhotovitel: Adam Vavroušek

Realizace: květen – 20.08.2021

Cena za dílo celkem: 3.077.761 Kč

 

Dále město pracuje na výběru dodavatele na modernizaci jazykových učeben na Základní škole Školní a Základní škole Krátká. Na oba projekty získalo město dotaci ve výši 90 % nákladů z integrovaného regionálního operačního programu.

ZŠ Školní

Provedení změny užívání prostoru úklidové místnosti na záchod pro osoby s tělesným postižením

Zhotovitel:  Adam Vavroušek                            

Realizace:  duben 2021                       

Cena za dílo celkem: 132.682 Kč

 

Vybudování multimediální jazykové učebny na ZŠ Školní

Zhotovitel:

Realizace:                                                    

Cena za dílo celkem:              

Akce je realizována za přispění finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 90% způsobilých výdajů (tedy stavebních úprav učebny, elektroinstalace, vybavení a vybudování bezbariérového WC).

Výše dotace: 3.095.988,82 Kč (vydaný právní akt o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)

 

ZŠ Krátká

Stavební úpravy pro modernizace dílen na ZŠ Krátká

Zhotovitel: Adam Vavroušek                            

Realizace: do 26.07.2021                   

Cena za dílo celkem: 250.014 Kč

 

Modernizace dílen na ZŠ Krátká

Zhotovitel: HELAGO-CZ, s.r.o.

Realizace: červen 2021 – 15.08.2021           

Cena za dílo celkem: 1.309.220 Kč

 

 

Projektové dokumentace

V letošním roce by měly být zahájeny následující projektové práce s realizací v dalších letech: komunikace Ciboušov – I.P. Verne (okolo sběrného dvora a útulku pro psy) zkapacitnění parkoviště u zdravotního střediska v Sadové ulici parkoviště ve Sportovní ulici včetně úpravy dopravního řešení rekonstrukce Mírové ulice, kde v roce 2022 proběhne rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v Olšové ulici u mateřské školy zpřístupnění zámeckého parku od letního kina přes zahradu gymnázia Letos by měl být dokončen projekt chodníku do Útočiště a projekt rekonstrukce chodníků a úprava dopravního řešení v Osvobozené ulici včetně zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u Penny Marketu, město by chtělo koncem roku žádat o dotaci.

 

Město Klášterec nad Ohří v současné době realizuje následující projekty: 

START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání EU. Více.

Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají
společně pod jednou střechou

Projekt celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce.

Smyslem společného projektu města Klášterce nad Ohří a Gymnázia a Střední odborné školy je poskytnout seniorům možnost vzdělávat se, seberealizovat, setkávat se se svými vrstevníky, ale hlavním cílem je především spojit seniory se studenty a navázat vzájemnou spolupráci. V každém ročníku je seniorům nabídnuto více jak 10 kurzů z různých oblastí, přičemž největší zájem je každoročně o počítačové kurzy a studium cizích jazyků, oblibě se ale těší i Bezpečný senior či Výtvarná dílná a kurzy z oblastí vlastního zdraví. Základem kurzů je vždy garant, který je z řad pedagogů školy či odborník z veřejnosti a spolupracující studenti gymnázia, kteří buď sami přednášky vedou, nebo se na nich podílí.

termín realizace:

leden 2015 – červen 2020

náklady města: 150.000 Kč vč. DPH/ročník
financování: město Klášterec nad Ohří 
náklady účastníka: 100 Kč/školní rok
kontaktní osoba: Lucie Černá, DiS.

Poznáváme společně - přihláška na školní rok 2019/2020

Hodnocení 4. ročníku Poznáváme společně

 

Město Klášterec nad Ohří podporuje následující projekty:

 

Tlačítko Pro Život -  řešení problémů seniorů
Naše populace stárne. To je neměnný fakt  -  v našem městě žije v současné době (červen 2016) 1471 spoluobčanů starších 75 let. Více