A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 85
TÝDEN: 1165
CELKEM: 1719524

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty 2021

Dokončení přestavby kulturního domu

V letošním roce dojde k závěrečné fázi rekonstrukce kulturního domu, respektive přestavby v multifunkční kulturní centrum. Budou se dokončovat práce na exteriéru této pasivní budovy a kompletně se vybaví interiéry. Do prostor se zároveň přestěhuje městská knihovna ze společenského domu Panorama. Město k této největší investici přistoupilo kvůli nevyhovujícím energetickým nákladům při provozu obou budov. Hotovo by mělo být na podzim 2021.

Na tuto zakázku má město schválenou dotaci z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 45 milionů Kč, zbytek nákladů z ušetřených prostředků města.

Vybudování technické a dopravní infrastruktury v Ciboušovské

Během tohoto roku bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Ciboušovské ulice, kde město rozčlenilo 26 parcel pro výstavbu rodinných domů: komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města. Náklady budou pokryty příjmy z prodeje parcel. Práce začaly v listopadu 2020, hotovo by mělo být letos v srpnu.

Rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici včetně cyklopruhu a nový povrch na cyklostezce Ohře

 V souvislosti se zpracovaným Cyklogenerelem města Klášterce nad Ohří z roku 2016 se každoročně pokračuje s budováním sítě pro cyklisty ve městě a blízkém okolí. Loni tak vznikla páteřní stezka podél Kláštereckého potoka vedoucí z cykloparku v Královéhradecké přes sídliště do Útočiště. Na tento rok je připravena kompletní rekonstrukce chodníku v Petlérské ulici od základní školy směrem k Útočišti.

Práce budou zahájeny v jarních měsících, s dokončením se počítá v srpnu až září tohoto roku.

Plánované projekty 2021

Kulturní zařízení a další objekty

Kino Egerie

Již letos se se kino dočkalo nové podlahy v prostoru předsálí a kavárny, v letním kině se práce teprve připravují, město má v plánu pokračovat v postupné obnově areálu, a to rekonstrukcí stávajícího plechového oplocení.

Rekonstrukce fasády kavárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje

V rámci programu regenerace městských památkových zón se realizuje rekonstrukce fasády kavárny/cukrárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje.

Rekonstrukce bytového domu v Nádražní ulici

V letošním roce byl dokončen projekt pro rekonstrukci bytového domu v Nádražní ulici 169, kde byla současně podána žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy. Pokud se povede dotaci získat, má město v plánu letos vybrat dodavatele a v příštím roce objekt zrekonstruovat.

Zateplení objektu zdravotního střediska v Sadové ulici

Na začátku roku byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu zdravotního střediska Sadová 528. Obdobně jako v případě bytového domu v Nádražní ulici je v případě získání dotace harmonogram stejný – letos výběr dodavatele a v příštím roce realizace.

Městský ústav sociálních služeb

Pro městský ústav sociálních služeb byla dokončena rekonstrukce prostor pro pečovatelskou službu v suterénu bytového domu v ulici Jana Ámose Komenského 461.

Stavební úpravy garáží v Petlérské ulici

Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města Klášterce nad Ohří chce letos město zahájit práce na projektu, jehož obsahem by byly stavební úpravy garáží v Petlérské ulici, kde by vznikly pro hasiče garážová stání a skladovací prostory.

Městský hřbitov

Na městském hřbitově město plánuje výstavbu více než 80 kolumbárií a zároveň chystá zahájit práce na projektu rozšíření městského hřbitova.

Komunitní zahrada

Pokud obyvatelé města na základě výzvy v lednových Kláštereckých novinách projeví zájem, je město připraveno položit základ takzvané komunitní zahradě, která by mohla vzniknout v nevyužívané části zahrady základní umělecké školy v ulici Jana Ámose Komenského. Fungovala by od následujícího roku.

Komunikace, parkoviště, infrastruktura

Parkovací plocha v ulici U Rybníka

Rodiče, kteří vozí své děti do mateřské školy ve Školní ulici, se mohou těšit na nové parkoviště v ulici U Rybníka, které bude určeno právě pro ně.

Rekonstrukce komunikace vedoucí k letnímu kinu

Rekonstrukcí letos projde i komunikace k letnímu kinu, kde by mělo vzniknout i několik nových parkovacích míst.

Zámecký park

V letošním roce by se měla dočkat realizace dlouho očekávaná úprava předprostoru zámeckého parku u loděnice. Díky novému řešení by měla být pěší i cyklodoprava vedená z parku k lázeňskému areálu odkloněna a Zahradní ulici by měla nově křížit na mnohem bezpečnějším a přehlednějším místě.

Rašovická lávka

 V loňském roce byly zahájeny sanační práce na mostech ve městě rekonstrukcí „lávky“ pod chodníkem na Chomutovské ulici podle dlouhodobého plánu. Letos by se sanace měla dotknout mostu v ulici Pod Stadionem a na příští rok by se měl zadat projekt sanace rašovické lávky.

Participativní rozpočet

V rámci participativního rozpočtu bude provedena oprava povrchu komunikace v Klášterecké Jeseni.

V přípravě je dále také realizace napojení ulice Pod Pivovarem na Chomutovskou ulici, rekonstrukce povrchu komunikace v Tyršově ulici, kterou město plánuje po dokončení rekonstrukce inženýrských sítí Severočeskou vodárenskou společností a obyvatelé Říční ulice a ulice Pod Pivovarem by se měli dočkat nových kontejnerových stání.

Sportovní zařízení a hřiště

Aquapark

Stejně jako každý rok, tak i letos město chystá pravidelnou opravu bazénových obkladů a údržbu technologie v aquaparku.

Zimní stadion

Zimní stadion čeká řada údržby v podobě servisu kompresorů či čištění voštin kondenzátoru pro zvýšení jeho účinnosti. Dále se ve sportovním areálu chystá rekonstrukce střechy nad strojovnou chlazení, oprava schodiště u volejbalových kurtů, oprava kaskády dešťové kanalizace, rekonstrukce dámského a pánského WC v přízemí zázemí pro sportovce, renovace tréninkové stěny u tenisových kurtů či sítě pro zachycení zakopnutých balónů za bránami fotbalového hřiště. Město letos požádalo o dotaci na vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem na ploše po bývalém škvárovém hřišti. Pokud město uspěje, má v plánu zahájit práce na realizaci ještě letos. Současně by letos měl být dokončen projekt dostavby zázemí pro sportovce nad objektem šaten a restaurace a současně by měla být podána žádost o dotaci.

Cyklopark v Královehradecké ulici

V zrekonstruovaném cykloparku v Královéhradecké ulici město do budoucna plánuje kompletní obnovu skateparku, na který by letos chtělo zadat projekt a poté požádat o dotaci.

Hřiště mezi ulicemi Lesní a Pionýrů

Pro letošní rok se chystá obnova hřiště pro míčové hry mezi ulicemi Lesní a Pionýrů. Obnovit město plánuje i sportovní hřiště v Topolové ulici za ZŠ Školní. V lyžařském areálu Alšovka by se měl rozšířit stávající systém umělého zasněžování, díky kterému bude možné zasněžovat i dojezd velkého vleku. Tím by se mohla prodloužit lyžařská sezóna.

Cyklostezky

Během jarních měsíců začne rekonstrukce chodníku na Petlérské ulici po pravé straně ve směru na Útočiště, kde by měl vzniknout oddělený pruh pro chodce a cyklisty. Tato cyklostezka bude propojovat cyklopark v Královéhradecké ulici a již dokončený úsek cyklostezky v Dlouhé ulici. Cyklostezka podél řeky Ohře je v těchto dnech v úseku mezi železničním mostem a rašovickou lávkou uzavřena a dokončuje se zde pokládka nového asfaltového povrchu. Na cyklostezku v Petlerské ulici by měl v budoucnu navázat projekt trasy vedoucí k průmyslové zóně Verne, kterou město nyní připravuje.

Školská zařízení

Budovu základní školy ve Školní ulici čeká v letošním roce I. etapa rekonstrukce rozvodů vody, a to v pavilonech stravování a tělocvičen. Dále město pracuje na výběru dodavatele na modernizaci jazykových učeben na Základní škole Školní a Základní škole Krátká. Na oba projekty získalo město dotaci ve výši 90 % nákladů z integrovaného regionálního operačního programu.

Projektové dokumentace

V letošním roce by měly být zahájeny následující projektové práce s realizací v dalších letech: komunikace Ciboušov – I.P. Verne (okolo sběrného dvora a útulku pro psy) zkapacitnění parkoviště u zdravotního střediska v Sadové ulici parkoviště ve Sportovní ulici včetně úpravy dopravního řešení rekonstrukce Mírové ulice, kde v roce 2022 proběhne rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v Olšové ulici u mateřské školy zpřístupnění zámeckého parku od letního kina přes zahradu gymnázia Letos by měl být dokončen projekt chodníku do Útočiště a projekt rekonstrukce chodníků a úprava dopravního řešení v Osvobozené ulici včetně zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u Penny Marketu, město by chtělo koncem roku žádat o dotaci.

Projekty 2020

📢PROJEKTY MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ V ROCE 2020 VE 3 MINUTÁCH📢

Město Klášterec nad Ohří rozhodně nezahálí! V roce 2020 odbor výstavby a rozvoje města proinvestoval více než 113 milionů Kč a zadal 158 zakázek různého charakteru. Na ty nejvíce viditelné projekty MRKněte na 3minutovém videu níže 😉. Zapněte si zvuk, máte to i s muzikou 🎵🎸

 

Vyvýšený přechod pro chodce v ulici Školní v Klášterci nad Ohří

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014726

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, kdy dojde k úpravě místní komunikace, konkrétně oprava a vyvýšení přechodu pro chodce, která bude probíhat v ulici Školní, v blízkosti základní školy. Jedná se o velmi rušnou komunikaci s bezpečnostním rizikem pro chodce. Součástí úprav je výškové přizpůsobení chodníků, doplnění vodících linií a hmatové dlažby, doplnění a úprava veřejného osvětlení, úprava a přemístění uličních vpustí u přechodu a doplnění svislého dopravního značení.

Dotace: 639 774,82,- Kč

Spoluúčast: 137 791,65,- Kč

Celkem: 777 566,47,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Povinná publicita

 

Kulturní dům – přestavba v multifunkční kulturní centrum

Práce můžete sledovat online zde: https://www1.kabel1.cz/kamery/

Od zahájení prací máme díky společnosti Kabel1 časosběrná videa:

Březen
https://youtu.be/wQGk5xSzC7E

Duben
https://youtu.be/-34242dVOzM

Květen
https://youtu.be/x6RK2vwBVFQ

Červen
https://youtu.be/GmRX7KVROiI

Červenec
https://youtu.be/FiDclguLtlk

Srpen
https://youtu.be/lTrfhKtJM00

 

Předmětem zakázky je přestavba a přístavba Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, včetně potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek, vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby metodou design&build.

S příchodem nového roku se uzavřel stávající kulturní dům, na jehož přestavbu v multifunkční centrum získalo město v loňském roce stavební povolení. Zároveň byl v loňském roce dokončen projekt. První měsíce letošního roku se budou prostory kulturního domu vyklízet a v dubnu začne samotná realizace přestavby, která by měla být dokončena na podzim 2021.

Město k této investici přistoupilo mimo jiné z důvodu nehospodárnosti stávajícího kulturního domu a společenského domu Panorama, kde nyní sídlí městská knihovna. Ta bude do multifunkčního centra přemístěna.

Největší částka pro letošní investice je vyčleněna právě na financování rekonstrukce kulturního domu, a to 60,5 milionů Kč. Z toho 25 milionů Kč bude čerpáno z rezervy města a zbytek z příjmů v roce 2020. Město již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 45 milionů Kč z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Práce budou pokračovat i v roce 2021, kdy má být profinancováno dalších 115 milionů Kč.

 • Trigema Building a.s
 • Termín realizace dle dodatku č. 4: 13.09.2021
 • Cena realizace: 184.171.383,22 Kč vč. 21% DPH (dle dodatku č. 3)

 

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří

V roce 2016 město nechalo zpracovat cyklogenerel, tedy plán rozvoje cyklistické infrastruktury v našem městě. Na jeho základě ve městě vznikají nové cyklostezky, jejichž hlavním uzlem je nově vybudovaný cyklopark v Královéhradecké ulici. V loňském roce byla vybudována nová cyklostezka směřující z Královéhradecké ulice. Vede podél Kláštereckého potoka a napojila se na stezku za Dlouhou ulicí a dále na komunikaci směr Petlery u útočišťské kapličky.

Akce byla podpořena dotací ve výši 9,7 milionů Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Vlastní podíl města činí 6,7 milionů Kč. Stavba cyklostezky byla zahájena v březnu a dokončena byla v říjnu loňského roku.

 

 • Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří, vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o., společník PETROM STAVBY, a.s.
 • 16.412.384,32 Kč vč. DPH

Cyklostezka

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Město připravuje lokalitu s 26 parcelami na výstavbu rodinných domů v Ciboušovské ulici. V letošním roce bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, voda, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města.

V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na financování technické a dopravní infrastruktury. Náklady jsou odhadnuty na cca 30 milionů Kč a budou pokryty příjmy z prodeje parcel, zhruba 50 % nákladů by mělo město inkasovat v tomto roce.

 •  Stavba infrastruktury byla zahájena v říjnu 2020 a předpokládaný termín dokončení je v červenci 2021.
 •  PETROM STAVBY a.s.
 • 25.949.323,98 Kč vč. DPH

Ciboušovská

Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

V rámci projektu „Dopravního terminálu“ byla kompletně zrekonstruována Nádražní ulice v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím.

 • Stavba dopravního terminálu byla zahájena v květnu a dokončena byla v prosinci loňského roku.
 • 21.302.075,97 Kč vč. DPH

Publicita

Terminál

 

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Akce ukončena/předána na jaře 2020

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

 • Zhotovitel: Petr Vachulka – stavení práce
 • Zhotovitel: SANTAL spol. s r.o. – nábytek
 • Zhotovitel: AV MEDIA a.s. – koncové prvky, ICT a příslušenství
 • Dodavatel: ALTECH, spol. s r.o. – schodolez
 • Dotace ve výši: 2.710.318,05 Kč
 • Spoluúčast: 142.649,53 Kč
 • Celkem: 2.852.967,58 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

plakát

 

logo

 

 

Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je provedení výměny stávajícího finálního povrchu cyklostezky z drceného kamenného posypu a jeho náhrada za nový finální povrch z asfaltového jemnozrnného betonu, který je vhodný též pro in-line brusle. Rozsah provedení výměny povrchu cyklostezky je navržen v celé stávající půdorysné délce cca 1,598 km a v celé stávající šířce dotčené části trasy cyklostezky podél řeky Ohře, tj. od železničního mostu až k lávce u Rašovic. Součástí záměru je dále provedení rekonstrukce stávajícího degradovaného asfaltového krytu na místní komunikaci (na spojce mezi cyklostezkou a ulicí Přívozní – pozemek p.č. 444) a dále zřízení míst pro odpočinek chodců a cyklistů.

 • SPOLEČNOST CYKLOSTEZKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, správce společnosti SILNICE TOPOLANY a.s., společník PETROM STAVBY a.s.
 • 2.534.597,96 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 1.976.000,00 Kč

cyklostezka

 

Rekonstrukce chodníku v ulici Petlerská v Klášterci nad Ohří – CYKLOchodník

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří.Konkrétně se jedná o chodník na pravé straně ul. Petlerská směrem na Petlery. Stavbou dojde ke zřízení dělené stezky pro pěší a cyklisty v celkové šířce 4,0m, pruh pro cyklisty i chodce bude oboustranný a vzájemně bude oddělen obrubníkem a hmatným pásem, je zde vyloučen provoz motorových vozidel. Dále dojde k vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba je v celém rozsahu navržena tak, aby splňovala požadavky na bezbariérové užívání.

 • HERKUL a.s.
 • 7.048.749,88 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 3.865.000,00 Kč

 

Petlérská přehledná

Petlérská I.  Petlérská II.  Petlérská III.   Petlérská IV.

 

Kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce bytového domu. Původně se zde nacházelo 6 bytových jednotek, po rekonstrukci jich zde vznikne 8.

 • Předpokládané náklady akce : 22 014 012,00 Kč
 • Zpracovatel projektu : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2022.

Nádražní ulice

Rekonstrukce a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a nástavba objektu č. 356 na stadionu.

V nástavbě vzniknou nové prostory pro zázemí sportovců. Součástí nástavby je přístavba tribuny s kapacitou 70 míst.

 • Projekt zpracovává : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude žádat o dotaci.

Stadion nástavba

 

Fotbalové hřiště s umělým povrchem v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je zásadní rekonstrukce bývalého škvárového fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu a venkovní osvětlení.

 • Předpokládané náklady akce : 24 518 252,00 Kč
 • Projekt zpracovává : BPO, spol. s r.o., Ostrov
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci.
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2021 - 2022

Fotbalové hřiště

 

 

Projekty 2019

Projekty v roce 2018:

Nová hasičská cisterna podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Projekty v roce 2017:

Odlehčovací služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří

 • PETROM STAVBY, a.s.
 • 1.606.293,- vč. DPH
 • Od 21.8.-19.10.2017

Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří

 • HERKUL a.s.
 • 2.067.944,98 vč. DPH
 • Od 1.8.-29.9.2017

Komunikace - Útočiště (rekonstrukce povrchů)

 • COLAS CZ
 • 4.095.605,63 vč. DPH
 • Od 21.8.-29.9.2017

Obnova povrchů v obci Rašovice (od propoje k lávce)

 • PETROM STAVBY, a.s.
 • 3.019.679,39 vč. DPH
 • Od 1.8.-29.9.2017

Komunikace Rašovice (propojeni u Dzurik)

 • NEPRO STAVEBNÍ a.s.
 • 2.115.468,65 vč. DPH
 • Od 3.7.-20.10.2017

Plán odboru výstavby a rozvoje města na rok 2017

Regenerace panelového sídliště - VI. etapa 1. část

Prezentace projektů za období listopad 2015 - říjen 2016

 

Město Klášterec nad Ohří v současné době realizuje následující projekty: 

START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání EU. Více.

Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají
společně pod jednou střechou

Projekt celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce.

Smyslem společného projektu města Klášterce nad Ohří a Gymnázia a Střední odborné školy je poskytnout seniorům možnost vzdělávat se, seberealizovat, setkávat se se svými vrstevníky, ale hlavním cílem je především spojit seniory se studenty a navázat vzájemnou spolupráci. V každém ročníku je seniorům nabídnuto více jak 10 kurzů z různých oblastí, přičemž největší zájem je každoročně o počítačové kurzy a studium cizích jazyků, oblibě se ale těší i Bezpečný senior či Výtvarná dílná a kurzy z oblastí vlastního zdraví. Základem kurzů je vždy garant, který je z řad pedagogů školy či odborník z veřejnosti a spolupracující studenti gymnázia, kteří buď sami přednášky vedou, nebo se na nich podílí.

termín realizace:

leden 2015 – červen 2020

náklady města: 150.000 Kč vč. DPH/ročník
financování: město Klášterec nad Ohří 
náklady účastníka: 100 Kč/školní rok
kontaktní osoba: Lucie Černá, DiS.

Poznáváme společně - přihláška na školní rok 2019/2020

Hodnocení 4. ročníku Poznáváme společně

 

Město Klášterec nad Ohří podporuje následující projekty:

 

Tlačítko Pro Život -  řešení problémů seniorů
Naše populace stárne. To je neměnný fakt  -  v našem městě žije v současné době (červen 2016) 1471 spoluobčanů starších 75 let. Více