A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 138
TÝDEN: 1021
CELKEM: 1483216

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty 2020

Kulturní dům – přestavba v multifunkční kulturní centrum

 

Předmětem zakázky je přestavba a přístavba Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, včetně potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek, vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby metodou design&build.

 

S příchodem nového roku se uzavřel stávající kulturní dům, na jehož přestavbu v multifunkční centrum získalo město v loňském roce stavební povolení. Zároveň byl v loňském roce dokončen projekt. První měsíce letošního roku se budou prostory kulturního domu vyklízet a v dubnu začne samotná realizace přestavby, která by měla být dokončena na podzim 2021. Město k této investici přistoupilo mimo jiné z důvodu nehospodárnosti stávajícího kulturního domu a společenského domu Panorama, kde nyní sídlí městská knihovna. Ta bude do multifunkčního centra přemístěna.

Největší částka pro letošní investice je vyčleněna právě na financování rekonstrukce kulturního domu, a to 60,5 milionů Kč. Z toho 25 milionů Kč bude čerpáno z rezervy města a zbytek z příjmů v roce 2020. Město již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 45 milionů Kč z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Práce budou pokračovat i v roce 2021, kdy má být profinancováno dalších 115 milionů Kč.

 

 • Trigema Building a.s.
 • termín realizace: 20. 10. 2021
 • termín realizace dle dodatku č. 1: 22. 08. 2021
 • 181 001 895,00 Kč vč. 21 % DPH, dotace OPŽP: 45 732 822,18 Kč

 

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří

V roce 2016 město nechalo zpracovat cyklogenerel, tedy plán rozvoje cyklistické infrastruktury v našem městě. Na jeho základě ve městě vznikají nové cyklostezky, jejichž hlavním uzlem je nově vybudovaný cyklopark v Královéhradecké ulici. V tomto roce bude vybudována nová cyklostezka směřující z Královéhradecké ulice. Povede podél Kláštereckého potoka a napojí se na v loňském roce vybudovanou stezku za Dlouhou ulicí a dále na komunikaci směr Petlery u útočišťské kapličky.

Akce bude podpořena dotací ve výši 9,7 milionů Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Vlastní podíl města činí 5,7 milionů Kč. Stavba cyklostezky by měla být zahájena v dubnu a dokončena v září letošního roku.

 

 • Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří, vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o., společník PETROM STAVBY, a.s.
 • 15.078.259,83 Kč vč. DPH, výše dotace: 9.657.273,00 Kč

Cyklostezka

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Město připravuje lokalitu s 26 parcelami na výstavbu rodinných domů v Ciboušovské ulici. V letošním roce bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, voda, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města.

V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na financování technické a dopravní infrastruktury. Náklady jsou odhadnuty na cca 30 milionů Kč a budou pokryty příjmy z prodeje parcel, zhruba 50 % nákladů by mělo město inkasovat v tomto roce.

 

 • Zhotovitel zatím není znám, zakázka byla 03.03.2020 vyhlášena, o dotaci je zažádáno

Ciboušovská

Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

V rámci projektu „dopravního terminálu“ bude kompletně zrekonstruována Nádražní ulice v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Hlavní náplní projektu je integrace a propojení vlakové a autobusové dopravy, která je dnešním trendem Ústeckého kraje. Město k této investici přistoupilo z důvodu dlouhodobě neutěšeného stavu ulice, komunikace však nepatřila městu. Kromě nové komunikace a chodníků vzniknou i nová parkovací místa.

Celý projekt vznikl ve spolupráci města a Ústeckého kraje. Dle smlouvy s Ústeckým krajem by měla být výstavba dopravního terminálu podpořena dotací ve výši cca 10 milionů Kč. O dotaci ve stejné výši bude město žádat také v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vlastní podíl města jsou cca 3 miliony Kč. V případě získání dotace by se s pracemi mělo začít v dubnu letošního roku.

 

 • Silnice Topolany a.s.
 • 17.907.961,75 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace z IROP 10.588.234,00 Kč
 • předpokládaná výše dotace z Ústeckého kraje 9.999.366,00 Kč

Terminál

 

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

zhotovitel: Petr Vachulka – stavební práce

zhotovitel: SANTAL spol. s r.o. – nábytek

zhotovitel: AV MEDIA a.s. – koncové prvky, ICT a příslušenství

registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010211

termín realizace dle SOD: 21. 02. 2020

dotace: 2 713 797,68,- Kč

spoluúčast: 142 831,46,- Kč

cena dodatku č. 1: 136 505,86 Kč vč. 21 % DPH

celkem: 2 856 629,14,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

plakát

logo

Projekty 2019

Projekty v roce 2018:

Nová hasičská cisterna podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Projekty v roce 2017:

Odlehčovací služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří

 • PETROM STAVBY, a.s.
 • 1.606.293,- vč. DPH
 • Od 21.8.-19.10.2017

Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří

 • HERKUL a.s.
 • 2.067.944,98 vč. DPH
 • Od 1.8.-29.9.2017

Komunikace - Útočiště (rekonstrukce povrchů)

 • COLAS CZ
 • 4.095.605,63 vč. DPH
 • Od 21.8.-29.9.2017

Obnova povrchů v obci Rašovice (od propoje k lávce)

 • PETROM STAVBY, a.s.
 • 3.019.679,39 vč. DPH
 • Od 1.8.-29.9.2017

Komunikace Rašovice (propojeni u Dzurik)

 • NEPRO STAVEBNÍ a.s.
 • 2.115.468,65 vč. DPH
 • Od 3.7.-20.10.2017

Plán odboru výstavby a rozvoje města na rok 2017

Regenerace panelového sídliště - VI. etapa 1. část

Prezentace projektů za období listopad 2015 - říjen 2016

 

Město Klášterec nad Ohří v současné době realizuje následující projekty: 

START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání EU. Více.

Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají
společně pod jednou střechou

Projekt celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce.

Smyslem společného projektu města Klášterce nad Ohří a Gymnázia a Střední odborné školy je poskytnout seniorům možnost vzdělávat se, seberealizovat, setkávat se se svými vrstevníky, ale hlavním cílem je především spojit seniory se studenty a navázat vzájemnou spolupráci. V každém ročníku je seniorům nabídnuto více jak 10 kurzů z různých oblastí, přičemž největší zájem je každoročně o počítačové kurzy a studium cizích jazyků, oblibě se ale těší i Bezpečný senior či Výtvarná dílná a kurzy z oblastí vlastního zdraví. Základem kurzů je vždy garant, který je z řad pedagogů školy či odborník z veřejnosti a spolupracující studenti gymnázia, kteří buď sami přednášky vedou, nebo se na nich podílí.

termín realizace:

leden 2015 – červen 2020

náklady města: 150.000 Kč vč. DPH/ročník
financování: město Klášterec nad Ohří 
náklady účastníka: 100 Kč/školní rok
kontaktní osoba: Lucie Černá, DiS.

Poznáváme společně - přihláška na školní rok 2019/2020

Hodnocení 4. ročníku Poznáváme společně

 

Město Klášterec nad Ohří podporuje následující projekty:

 

Tlačítko Pro Život -  řešení problémů seniorů
Naše populace stárne. To je neměnný fakt  -  v našem městě žije v současné době (červen 2016) 1471 spoluobčanů starších 75 let. Více