Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

2018

Parkoviště, komunikace

V roce 2018 se město zaměřilo na výstavbu dalších parkovacích míst. Vybudovalo se například nové parkoviště v Zahradní ulici, 17. listopadu čp. 478-481, rozšířilo se parkování „pod pekárnou“ v Petlérské ulici. Parkovací místa přibyla i v rámci druhé části VI. etapy regenerace panelového sídliště, která se v letošním roce dotkla ulic Sportovní, Ječná a Luční. Kromě parkování řešila i nové povrchy chodníků a silnic, osvětlení nebo veřejnou zeleň. Nová kontejnerová stání byla vybudována ve Školní, Chomutovské, Pražské a Krátké ulici.

Proběhla stávajícího chodníku v Chomutovské ulici podél hlavní silnice I/13, jež byla podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně se také podél tohoto chodníku opravil gabionový plot. Nového chodníku a části nové komunikace se dočkali i obyvatelé ulic Větrná a V Zátiší. Silnice se opravila také v ulici U Porcelánky.

Sportoviště

Atletický stadion

Byly zahájeny dvě dlouho očekáváné a významné stavby, nový atletický stadion a cyklopark v Královéhradecké ulici. Vzniknul aatletický ovál s tartanovým povrchem a atletickými disciplínami dle Mezinárodní atletické federace IAAF a město současně zrekonstruovalo fotbalové hřiště včetně nových drenáží, odvodnění a závlahy.

Cyklopark

V cykloparku v Královéhradecké ulici se zrealizovaly nové trasy pro jízdní kola i inline brusle, cesty pro pěší a úsek pro děti. V rámci tohoto projektu vzniknul i objekt zázemí tohoto parku a současně zázemí správce městské tržnice s půjčovnou sportovního vybavení, drobné občerstvení a veřejné toalety.

Aquapark

Zde proběhla každoroční opravu bazénových obkladů. V dětských brouzdalištích byla zkušebně instalována bazénová folie, která by měla mít větší životnost než klasické obklady.

Turistické cíle a historické objekty

Šumná, zámecký park

Na zřícenině hradu Šumná pokračovala konzervace stěn, tentokrát na jižní straně. Zámecký park obklopuje historická zeď, jejíž rekonstrukce byla letos zahájena opravou vstupní renesanční brány směrem od lázeňského areálu.

Dům č.p. 10

V objektu v Zahradní ulici čp. 10 proběhla rekonstrukce střechy a výměna oken. Většina finančních nákladů na obnovu tohoto historického objektu byla hrazena z Programu regenerace městské památkové péče Ministerstva kultury České republiky.

Terasa v Chomutovské ulici

Opravena byla také terasa v Chomutovské ulici u kruhového objezdu, a to včetně opravy štítu domu. Dům nyní zdobí logo města a instalována zde byla konstrukce na bannery, které budou zvát projíždějící návštěvníky na významné akce města a turistické cíle.

Letní kino

Letní kino v roce 2017 prošlo opravou cest a v roce 2017 se město zaměřilo na opravu tamních objektů – bývalé promítárny, občerstvení a toalet.

Školská zařízení

Byla rekonstruována zásobovací rampa u kuchyně ZŠ v Krátké ulici a stavebními úpravami prošla školní kuchyně ZŠ v Petlérské ulici, v Krátké proběhla kompletní výměna rozvodů vody. V základní umělecké škole proběhly stavební úpravy učebny výtvarného oboru a v areálech mateřských škol v Souběžné a ve Školní ulici bylo stávající oplocení nahrazeno novým.

Projektování                                                                                     

Město Klášterec se zabývalo tvorbou projektových dokumentací k plánovaným výstavbám. Projektová dokumentace je soubor schémat a výkresů s textovou částí, který slouží jako popis stávajícího stavu a podrobný popis budoucího stavebního procesu. Do příštích let se plánuje kompletní rekonstrukce lokality ulic Boženy Němcové a Husova. Další oblastí, na které se město plánuje zaměřit, je regenerace lokality ulic Pod Stadionem a Královéhradecká. Zahájena byla také projekční činnost na největší plánovanou zakázku, a to přestavbu kulturního domu v multifunkční společenské centrum. Město nechalo také zpracovat projektovou dokumentaci na nutnou rekonstrukci mostu přes Klášterecký potok v ulici Pod Stadionem a na zajištění svahu v Žižkově ulici. Nového hřiště a zahrady v přírodním stylu se dočkají ve dvou mateřských školách, letos se vytvářel projekt pro školky v Lípové ulici (MŠ U Jablíček) a ve Školní ulici (MŠ Stonožka). Kontakt dětí s přírodním prostředím je důležité podporovat již od útlého věku, jednotlivé hrací prvky budou vytvořeny převážně z přírodního materiálu (dřeva). Děti budou v zahradě trávit volný čas, budou zde realizovány biologické aktivity, kde bude programem aktivní pohyb, pěstování vztahu k živým organismům, respekt k životnímu prostředí, komunikace, vztahy a spolupráce napříč věkovými skupinami. Díky vytvoření nového prostředí vzniknou dobré podmínky pro environmentální výchovu, která je u předškolních dětí nepostradatelnou součástí vzdělávacího programu. Součástí zahrad bude i hmyzí domeček. Na výstavbu přírodních zahrad u obou školek město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Nová hasičská cisterna podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje