A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 108
TÝDEN: 4324
CELKEM: 1743921

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty 2020

📢PROJEKTY MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ V ROCE 2020 VE 3 MINUTÁCH📢

Město Klášterec nad Ohří rozhodně nezahálí! V roce 2020 odbor výstavby a rozvoje města proinvestoval více než 113 milionů Kč a zadal 158 zakázek různého charakteru. Na ty nejvíce viditelné projekty MRKněte na 3minutovém videu níže 😉. Zapněte si zvuk, máte to i s muzikou 🎵🎸

 

START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání EU. Více.

 

Vyvýšený přechod pro chodce v ulici Školní v Klášterci nad Ohří

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014726

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, kdy dojde k úpravě místní komunikace, konkrétně oprava a vyvýšení přechodu pro chodce, která bude probíhat v ulici Školní, v blízkosti základní školy. Jedná se o velmi rušnou komunikaci s bezpečnostním rizikem pro chodce. Součástí úprav je výškové přizpůsobení chodníků, doplnění vodících linií a hmatové dlažby, doplnění a úprava veřejného osvětlení, úprava a přemístění uličních vpustí u přechodu a doplnění svislého dopravního značení.

Dotace: 639 774,82,- Kč

Spoluúčast: 137 791,65,- Kč

Celkem: 777 566,47,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Povinná publicita

 

Kulturní dům – přestavba v multifunkční kulturní centrum

Práce můžete sledovat online zde: https://www1.kabel1.cz/kamery/

Od zahájení prací máme díky společnosti Kabel1 časosběrná videa:

Březen
https://youtu.be/wQGk5xSzC7E

Duben
https://youtu.be/-34242dVOzM

Květen
https://youtu.be/x6RK2vwBVFQ

Červen
https://youtu.be/GmRX7KVROiI

Červenec
https://youtu.be/FiDclguLtlk

Srpen
https://youtu.be/lTrfhKtJM00

 

Předmětem zakázky je přestavba a přístavba Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, včetně potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek, vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby metodou design&build.

S příchodem nového roku se uzavřel stávající kulturní dům, na jehož přestavbu v multifunkční centrum získalo město v loňském roce stavební povolení. Zároveň byl v loňském roce dokončen projekt. První měsíce letošního roku se budou prostory kulturního domu vyklízet a v dubnu začne samotná realizace přestavby, která by měla být dokončena na podzim 2021.

Město k této investici přistoupilo mimo jiné z důvodu nehospodárnosti stávajícího kulturního domu a společenského domu Panorama, kde nyní sídlí městská knihovna. Ta bude do multifunkčního centra přemístěna.

Největší částka pro letošní investice je vyčleněna právě na financování rekonstrukce kulturního domu, a to 60,5 milionů Kč. Z toho 25 milionů Kč bude čerpáno z rezervy města a zbytek z příjmů v roce 2020. Město již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 45 milionů Kč z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Práce budou pokračovat i v roce 2021, kdy má být profinancováno dalších 115 milionů Kč.

 • Trigema Building a.s
 • Termín realizace dle dodatku č. 4: 13.09.2021
 • Cena realizace: 184.171.383,22 Kč vč. 21% DPH (dle dodatku č. 3)

 

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří

V roce 2016 město nechalo zpracovat cyklogenerel, tedy plán rozvoje cyklistické infrastruktury v našem městě. Na jeho základě ve městě vznikají nové cyklostezky, jejichž hlavním uzlem je nově vybudovaný cyklopark v Královéhradecké ulici. V loňském roce byla vybudována nová cyklostezka směřující z Královéhradecké ulice. Vede podél Kláštereckého potoka a napojila se na stezku za Dlouhou ulicí a dále na komunikaci směr Petlery u útočišťské kapličky.

Akce byla podpořena dotací ve výši 9,7 milionů Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Vlastní podíl města činí 6,7 milionů Kč. Stavba cyklostezky byla zahájena v březnu a dokončena byla v říjnu loňského roku.

 

 • Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří, vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o., společník PETROM STAVBY, a.s.
 • 16.412.384,32 Kč vč. DPH

Cyklostezka

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Město připravuje lokalitu s 26 parcelami na výstavbu rodinných domů v Ciboušovské ulici. V letošním roce bude připravena veškerá technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkoviště, kontejnerové stání na separovaný odpad, voda, dešťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet a UPC. K přípravě lokality město přistoupilo z důvodu dlouhodobého tlaku a poptávky po pozemcích na výstavbu rodinných domů, pro udržení stávajících či přilákání nových obyvatel města.

V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na financování technické a dopravní infrastruktury. Náklady jsou odhadnuty na cca 30 milionů Kč a budou pokryty příjmy z prodeje parcel, zhruba 50 % nákladů by mělo město inkasovat v tomto roce.

 •  Stavba infrastruktury byla zahájena v říjnu 2020 a předpokládaný termín dokončení je v červenci 2021.
 •  PETROM STAVBY a.s.
 • 25.949.323,98 Kč vč. DPH

Ciboušovská

Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

V rámci projektu „Dopravního terminálu“ byla kompletně zrekonstruována Nádražní ulice v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím.

 • Stavba dopravního terminálu byla zahájena v květnu a dokončena byla v prosinci loňského roku.
 • 21.302.075,97 Kč vč. DPH

Publicita

Terminál

 

Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Akce ukončena/předána na jaře 2020

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny s cílem vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

 • Zhotovitel: Petr Vachulka – stavení práce
 • Zhotovitel: SANTAL spol. s r.o. – nábytek
 • Zhotovitel: AV MEDIA a.s. – koncové prvky, ICT a příslušenství
 • Dodavatel: ALTECH, spol. s r.o. – schodolez
 • Dotace ve výši: 2.710.318,05 Kč
 • Spoluúčast: 142.649,53 Kč
 • Celkem: 2.852.967,58 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

plakát

 

logo

 

 

Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je provedení výměny stávajícího finálního povrchu cyklostezky z drceného kamenného posypu a jeho náhrada za nový finální povrch z asfaltového jemnozrnného betonu, který je vhodný též pro in-line brusle. Rozsah provedení výměny povrchu cyklostezky je navržen v celé stávající půdorysné délce cca 1,598 km a v celé stávající šířce dotčené části trasy cyklostezky podél řeky Ohře, tj. od železničního mostu až k lávce u Rašovic. Součástí záměru je dále provedení rekonstrukce stávajícího degradovaného asfaltového krytu na místní komunikaci (na spojce mezi cyklostezkou a ulicí Přívozní – pozemek p.č. 444) a dále zřízení míst pro odpočinek chodců a cyklistů.

 • SPOLEČNOST CYKLOSTEZKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, správce společnosti SILNICE TOPOLANY a.s., společník PETROM STAVBY a.s.
 • 2.534.597,96 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 1.976.000,00 Kč

cyklostezka

 

Rekonstrukce chodníku v ulici Petlerská v Klášterci nad Ohří – CYKLOchodník

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Petlerská v Klášterci nad Ohří.Konkrétně se jedná o chodník na pravé straně ul. Petlerská směrem na Petlery. Stavbou dojde ke zřízení dělené stezky pro pěší a cyklisty v celkové šířce 4,0m, pruh pro cyklisty i chodce bude oboustranný a vzájemně bude oddělen obrubníkem a hmatným pásem, je zde vyloučen provoz motorových vozidel. Dále dojde k vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba je v celém rozsahu navržena tak, aby splňovala požadavky na bezbariérové užívání.

 • HERKUL a.s.
 • 7.048.749,88 Kč vč. DPH
 • předpokládaná výše dotace ze SFDI : 3.865.000,00 Kč

 

Petlérská přehledná

Petlérská I.  Petlérská II.  Petlérská III.   Petlérská IV.

 

Kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce bytového domu. Původně se zde nacházelo 6 bytových jednotek, po rekonstrukci jich zde vznikne 8.

 • Předpokládané náklady akce : 22 014 012,00 Kč
 • Zpracovatel projektu : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2022.

Nádražní ulice

Rekonstrukce a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a nástavba objektu č. 356 na stadionu.

V nástavbě vzniknou nové prostory pro zázemí sportovců. Součástí nástavby je přístavba tribuny s kapacitou 70 míst.

 • Projekt zpracovává : Jan Hošek, Mikulášovice
 • Na realizaci projektu se bude žádat o dotaci.

Stadion nástavba

 

Fotbalové hřiště s umělým povrchem v Klášterci nad Ohří

Předmětem projektu je zásadní rekonstrukce bývalého škvárového fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu a venkovní osvětlení.

 • Předpokládané náklady akce : 24 518 252,00 Kč
 • Projekt zpracovává : BPO, spol. s r.o., Ostrov
 • Na realizaci projektu se bude letos žádat o dotaci.
 • Předpokládaná realizace v případě získání dotace je 2021 - 2022

Fotbalové hřiště