Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Komunitní zahrada

 

Myšlenka založit komunitní zahradu v našem městě nabyla konkrétních rozměrů. Začátkem letošního roku se podařilo zakládajícím členům založit spolek Komunitní zahrada Klášterec nad Ohří a na počátku května schválila rada města smlouvu, na základě které město zapůjčilo spolku pozemek nacházející se za místní základní uměleckou školou v ulici Jana Ámose Komenského.

Předseda spolku Jiří Navrátil spolu se zakládajícími členy, Jakubem Hrbkem a Pavlem Hodovalem, nyní dokončují znění provozního řádu, řeší počáteční administrativní úkony a sjednávají si schůzky s kláštereckými institucemi. Rádi uvítají další zájemce, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu a budovat společný prostor pro volnočasové aktivity. Pokud vás projekt oslovil a máte zájem se stát členem spolku, je to možné prostřednictvím přihlášky. Najdete ji v elektronické verzi níže nebo vytištěnou v informačním centru pod radnicí, náměstí Dr. E. Beneše 85 – zde ji bude možné také do 30. června 2023 odevzdat. Další možností je zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na mail zahradaklasterec@gmail.com, kam ji můžete posílat neomezeně, a to pouze do naplnění kapacity – prozatím 30 členů.

Stanovy spolku Komunitní zahrada Klášterec nad Ohří, z.s.

Přihláška do spolku Komunitní zahrada Klášterec nad Ohří, z.s.