Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Komunikace

Obnova povrchu komunikací a chodníků v ulici 17. listopadu

 

 • Zhotovitel:                                         „Komunikace a chodníky v ul. 17. listopadu“
 • Správce spol.: Silnice Topolany, a.s.
 • Společník: PETROM STAVBY, a.s.
 • Realizace – dokončena:                08/2022
 • Cena za dílo celkem:                     3.619.592,31 Kč vč. DPH

 

Vodorovné dopravní značení, úprava a doplnění stávajícího svislého značení v ul. 17. listopadu

 • Zhotovitel:                                        Klášterecká kyselka, s.r.o.
 • Realizace - dokončena:                10/2022
 • Cena za dílo celkem:                     431.420,42 Kč vč. DPH

 

Zpomalovací práh v ul. V Zátiší

Pro zklidnění dopravy z  důvodu nerespektování rychlosti v obytné zóně v ul. V Zátiší byl vybudován zpomalovací práh.

 • Zhotovitel:                                        Bauvant s.r.o.
 • Realizace dokončena:                    5/2022
 • Cena za dílo celkem:                     126.462,69 Kč vč. DPH
 •  

Oprava příjezdové komunikace k letnímu kinu

Oprava živičného povrchu stávající příjezdové komunikace k letnímu kinu a rozšíření o nové plochy pro kolmé parkování v počtu 16 parkovacích míst vč. výměny veřejného osvětlení – stožárů, svítidel a kabelového vedení.

 • Zhotovitel:                                         JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
 • Realizace - dokončena:                 6/2022                              
 • Cena za dílo celkem:                     4.037.026,79 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo:                                      3.571.292,74 Kč vč. DPH
 • Dodatek k SoD:                                465.734,05 Kč vč. DPH

 

Obnova povrchů komunikace v Rašovicích u Klášterce nad Ohří

Obnova povrchu asfaltové komunikace, obnova povrchů a úprava veřejného prostoru „náměstíčka“. Rekonstrukce začala na silnici III. třídy č. 1985 u autobusové zastávky a č. p. 39 a končí u Rašovické lávky přes řeku Ohři.

 

 • Zhotovitel:                                                        Metrostav Infrastructure a.s.
 • //Realizace - dokončena:                                 07/2022
 • Cena za dílo celkem:                                     3.519.111,81 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo:                                                     3.618.852,48 Kč vč. DPH                                             
 • Dodatek k SoD:                                                -99.740,67 Kč vč. DPH

 

Vyvýšený přechod pro chodce v ul. Olšová

Stavební úpravy na stávající komunikaci – vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce v ulici před křižovatkou s ul. Lípová vč. nasvícení.

 

 • Zhotovitel:                                         Bauvant s.r.o.
 • Realizace dokončena:                   6/2022
 • Cena za dílo celkem:                     538.829,60 Kč vč. DPH

 

Výroba a montáž lávky přes Klášterecký potok

Lávka v místě pod hřištěm ZŠ Krátká pro snazší a bezpečnější pohyb chodců přes Klášterecký potok napojena na stezku pro chodce a cyklisty.

 

 • Zhotovitel:                                         STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace dokončena:                    5/2022
 • Cena za dílo celkem:                     291.585,16 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo:                                      239.031,08 Kč vč. DPH
 • Dodatek:                                              52.554,08 Kč vč. DPH

 

 

Vybudování nového chodníku od ul. Dlouhá do Útočiště

Nový chodník do Útočiště od křižovatky s ul. Dlouhá začínající za novým přechodem pro chodce a pokračující po levé straně směr do Útočiště. V horní části umístěné kolmé parkovací stání.

 

 • Zhotovitel:                                         HP STAV – Jan Perout s.r.o.
 • Realizace dokončena:                     srpen 2022
 • Cena za dílo celkem:                     3.730.970,69 Kč vč. DPH
 • Cena za dílo:                                      3.566.671,30 Kč vč. DPH
 • Dodatek k SoD:                                164.299,39 Kč vč. DPH

 

Obnova komunikace Ohřecká louka

 • Zhotovitel:                                         „Komunikace Ohřecká louka“
 • Správce spol.: Silnice Topolany, a.s.
 • Společník: PETROM STAVBY, a.s.
 • Realizace dokončena:                    srpen 2022
 • Cena za dílo celkem:                     2.238.305,58 Kč vč. DPH

 

Obnova komunikace ulice Školní

 • Zhotovitel:                                         EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 • Realizace dokončena:                   září 2022
 • Cena za dílo celkem:                     3.201.977,35 Kč vč. DPH

 

Nové oplocení parkoviště v ul. Dlouhá

 • Zhotovitel:                                                        STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace dokončena:                                    07/2022
 • Cena za dílo celkem:                                     1.004.132,91 Kč vč. DPH

 

Obnova komunikace U Koupaliště

 • Zhotovitel:                                         Silnice Topolany, a.s.
 • Realizace dokončena:                    11/2022
 • Cena za dílo celkem:                     2.898.066,78 Kč vč. DPH

 

Komunikace – Rekonstrukce ulice Mírová

 • Zhotovitel:                                         Lama Construction s.r.o.
 • Realizace probíhá:                          prosinec 2022
 • Cena za dílo celkem:                     6.501.902,17 Kč vč. DPH

 

Komunikace – Sanace ulice Mírová

 • Zhotovitel:                                         Lama Construction s.r.o.
 • Realizace dokončena:                   11/2022
 • Cena za dílo celkem:                     1.103.391,96 Kč vč. DPH

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mírová

 • Zhotovitel:                                         Elektronovy – Trade s.r.o.
 • Realizace probíhá:                          12/2022
 • Cena za dílo celkem:                     1.068.050,30 Kč vč. DPH