Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Kulturní zařízení a další objekty

Kino Egerie

kino Egerie

Již letos se kino dočkalo nové podlahy v prostoru předsálí a kavárny, v letním kině práce již probíhají, město má v plánu pokračovat v postupné obnově areálu, a to rekonstrukcí stávajícího plechového oplocení.

Oprava podlahy v předsálí kina Egerie

 • Zhotovitel: NACKO Group s.r.o.       
 • Realizace dokončena: leden/2021                                       
 • Cena za dílo celkem: 322.828 Kč
Letní kino

Oprava oplocení letního kina v Klášterci nad Ohří

 • Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace dokončena: srpen 2021             
 • Cena za dílo celkem: 713.915,02 Kč  
Rekonstrukce fasády kavárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje

V rámci programu regenerace městských památkových zón se realizovala rekonstrukce fasády kavárny/cukrárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje.

a) Obnova fasády objektu Caffé Wellnes (cukrárny, kavárny – bývalé plnírny)

Cafe wellness

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

 • Zhotovitel: MLK STAVBY s.r.o.
 • Realizace dokončena: duben 2021
 • Dotace ve výši: 115.000 Kč
 • Spoluúčast (vl. podíl města): 164.993 Kč
 • Cena za dílo celkem: 279.993 Kč

b) Oprava fasády Restaurace Peřeje č. p. 20 v Klášterci nad Ohří

Peřeje

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

 • Zhotovitel: HP STAV – Jan Perout s.r.o.
 • Realizace dokončena:  červen 2021
 • Cena dle uzavřené SoD: 951.271,30 Kč
 • Dodatek č. 1 k SoD: 28.767,30 Kč
 • Cena za dílo celkem: 980.038,60 Kč
 • Spoluúčast (vl. podíl města): 576.038,60 Kč
 • Dotace ve výši: 404.000,00 Kč                  
 
Zateplení objektu zdravotního střediska v Sadové ulici

Byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu zdravotního střediska Sadová 528. 

Městský ústav sociálních služeb

MÚSS

Pro městský ústav sociálních služeb byla dokončena rekonstrukce prostor pro pečovatelskou službu v suterénu bytového domu v ulici Jana Ámose Komenského 461 - rekonstrukce prostor v části suterénu objektu č. p. 461 ul. Jana Ámose Komenského p. č. 1704/16

Elektro práce                                    

 • Zhotovitel: Adam Vavroušek
 • Realizace dokončena: leden 2021                                                        
 • Cena za dílo celkem: 257.958 Kč

Stavební úpravy                                             

 • Zhotovitel: David Holeček
 • Realizace dokončena: leden 2021                                                        
 • Cena za dílo celkem: 316.842 Kč
 
Městský hřbitov 

hřbitov

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově

Na městském hřbitově bylo vystavěno 192 nových urnových boxů

Zpracovává se projektová dokumentace na Rozšíření městského hřbitova

 • Zhotovitel: Petr Vachulka
 • Realizace: 27.10.2021 – 25.09.2022
 • Cena za dílo celkem: 1.149.500 Kč vč. DPH