A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 506
TÝDEN: 506
CELKEM: 1740103

Obsah

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Cílem prevence kriminality je eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo v průběhu jejího pokračování. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.

Podstatou prevence kriminality v Klášterci nad Ohří je partnerská spolupráce orgánů místní samosprávy, kam řadíme i městskou policii s orgány veřejné správy např. orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí a školství a neziskové organizace zejména v oblasti sociální prevence.

Stěžejní je spolupráce s Policií ČR, zejména v realizaci cílených opatření a projektů, která minimalizují kriminogenní podmínky, zvyšují riziko odhalení pachatele a snižují škody způsobené trestnou činností. Mezi tato opatření řadíme zejména situační prevenci např. funkční kamerový dohlížecí systém v našem městě.

Bližší informace:
Bc. Petr Hörbe