A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 331
TÝDEN: 331
CELKEM: 1739928

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje

volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 02. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 03. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85.

Změna volební místnosti

Volební místnost č. 4 je po dobu rekonstrukce Kulturního domu přesunuta do Domu dětí a mládeže Volňásek při ZŠ Petlérská, každý volič tuto informaci také obdrží spolu s hlasovacím lístkem.

Kam mám jít volit?

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat osobně na podatelně MěÚ o voličský průkaz, a to nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

 

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail:  blahova@muklasterec.cz nebo na tel.: 724 571 785.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Informace pro voliče v karanténě - stránky Ústeckého kraje

Pokyny pro voliče na drive-in

Volební stanoviště Chomutov

Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvl. přenosné volební schránky

Okrskové volební komise

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstev krajů, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 2. 9. 2020 do 16:00 hodinjednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání!

Termíny 1. zasedání OVK v salonku MěÚ:

9. 9. 2020 v 15:00 hod. OVK č. 1 - 3
9. 9. 2020 v 15:30 hod. OVK č. 4 - 7
9. 9. 2020 v 16:00 hod. OVK č. 8 - 11

Termín školení členů OVK v salonku MěÚ:

21. 9. 2020 v 15:00 v salonku MěÚ 

Kontaktní osoby pro členy okrskových volebních komisí:
Bc. Pavlína Bláhová, tel.: 474 359 618 nebo 724 571 785, kanc. č. 102 v přízemí,
e-mail: blahova@muklasterec.cz

Andrea Klanerová, tel.: 474 359 603, e-mail: klanerova@muklasterec.cz

Přílohy:

Plochy pro výlep volebních plakátů

VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové vol. komise