A picture

Klášterecké noviny

Klášterecké noviny

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality

Aktuality ke stažení

Kalendář akcí

Kultura

SPORT

SPORT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

TLAČÍTKO PRO ŽIVOT

MAMINKO, POSÍLÁM ZPRÁVU

MAMINKO POSÍLÁM ZPRÁVU

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 110
TÝDEN: 5504
CELKEM: 1778069

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny Rozhodnutím prezidenta republiky dne 28.12.2020 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Změna volební místnosti

Volební místnost č. 4 je po dobu rekonstrukce Kulturního domu přesunuta do Domu dětí a mládeže Volňásek při ZŠ Petlérská, každý volič tuto informaci také obdrží spolu s hlasovacím lístkem.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří) je zapsán ve stálém seznamu voličů a může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat osobně na podatelně MěÚ o voličský průkaz, a to nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář) lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 1. října 2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz bude vystaven na počkání osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. po 23. září 2021, anebo bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu.

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail:  blahova@muklasterec.cz nebo na tel.: 724 571 785.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do 5. října 2021, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Okrskové volební komise (OVK)

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 8. 9. 2021 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání!

Termíny 1. zasedání OVK v salonku MěÚ:

15. 9. 2021 v 15:00 hod. OVK č. 1 - 3
15. 9. 2021 v 15:30 hod. OVK č. 4 - 7
15. 9. 2021 v 16:00 hod. OVK č. 8 - 11

Termín školení členů OVK v salonku MěÚ:

20. 9. 2021 v 15:00 v salonku MěÚ 

Kontaktní osoby pro členy okrskových volebních komisí:
Bc. Pavlína Bláhová, tel.: 474 359 618 nebo 724 571 785, kanc. č. 102 v přízemí,
e-mail: blahova@muklasterec.cz

Andrea Klanerová, tel.: 474 359 603, e-mail: klanerova@muklasterec.cz

Žádost o vydání voličského průkazu