Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

VOLBY 2022

Volby do Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří se konají: 


v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kam mám jít volit?


Voličem je

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
  Volby 2022: Podmínky hlasování v obecních volbách - YouTube
   

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
   

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Volby 2022: Jak upravit hlasovací lístek? - YouTube


Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
   

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do 20. září 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.


Změna volební místnosti

Volební místnosti č. 2 a 3, které byly dosud ve Společenském domě na Panoramě, jsou přesunuty do prostor jídelny Základní školy v ul. Školní 519. Volební místnost č. 4 nadále zůstává v  Domě dětí a mládeže Volňásek při ZŠ Petlérská 447, každý volič tuto informaci také obdrží spolu s hlasovacím lístkem.


Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří) je zapsán ve stálém seznamu voličů a může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 85.


Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail:  blahova@muklasterec.cz nebo na tel.: 724 571 785.


Kam mám jít volit?

Oznámení o době a místě konání voleb s adresou příslušné volební místnosti je umístěno na výlepových plochách, na každé volební místnosti nebo v aplikaci ZDE.

 

Oznámení o době a místě voleb

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Klášterec nad Ohří-  volby.cz ČSÚ

Telefonní seznam POÚ Klášterec nad Ohří

Informace o zřejmé tiskové chybě na hlasovacím lístku

Přehled termínů a lhůt pro komunání volby 2022

Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny POÚ v Klášterci nad Ohří

Potřebný počet podpisů na peticích

Informace registračního úřadu v Klášterci nad Ohří o podaných kandidátních listinách

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Zápis o losování pořadí volebních stran - Domašín

Zápis o losování pořadí volebních stran - Klášterec nad Ohří

Zápis o losování pořadí volebních stran - Okounov

Zápis o losování pořadí volebních stran - Perštejn

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aktuality

Aktuality ke stažení

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 166
TÝDEN: 1421
CELKEM: 2227573

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 9. 2022
slabý déšť 11 °C 8 °C
středa 28. 9. slabý déšť 10/6 °C
čtvrtek 29. 9. skoro jasno 14/6 °C
pátek 30. 9. zataženo 13/8 °C