Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor finanční  odpovídá za dodržování zásad finanční politiky, navrhuje a realizuje opatření k efektivnímu využívání finančních zdrojů a  dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

Mezi hlavní úkoly tohoto odboru patří sestavování návrhu rozpočtu města, kontrola jeho čerpání, vypracovávání rozborů hospodaření závěrečného účtu

Odbor finanční také kompletně spravuje agendu místních poplatků, vymáhá nedoplatky, pokuty a další pohledávky. Dále zajišťuje provoz pokladny a vede agendu související s technickými hrami - vydání, změna nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru podle zákona o hazardních hrách.

Odbor finanční v neposlední řadě eviduje a zpracovává došlé žádosti o dotace dle Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města, připravuje veřejnosprávní smlouvy, kontroluje dodržování podmínek smluv, podílí se na finančních kontrolách.