Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Úkolem odboru komunikace a cestovního ruchu je zvýšení efektivity činnosti města v oblasti vztahů mezi radnicí a obyvateli, případně návštěvníky města, a to prostřednictvím oboustranné informovanosti.

Město Klášterec nad Ohří aktivně využívá k informování svých obyvatel celou řadu komunikačních kanálů. Od klasických médií (Klášterecké noviny, regionální tisk a televizní vysílání), přes internet (webové stránky, facebook, zasílání novinek e-mailem) a tzv. mobilní rozhlas až po osobní setkávání.

Odbor komunikace a cestovního ruchu se zaměřuje také na propagaci města v rámci České republiky i v zahraničí. Klášterec nad Ohří je pravidelně prezentován na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu a tematických konferencích, v odborných publikacích i tradičních médiích. Cílem je zvýšit atraktivitu našeho města jako zajímavé turistické destinace.

Pro přijíždějící turisty (ale i pro obyvatele města) je k dispozici Turistické informační centrum u radnice. Jeho provoz zastřešuje taktéž Odbor komunikace a cestovního ruchu, který se stará o obsahovou náplň infocentra: o výrobu propagačních materiálů, brožur, letáků a o zajištění dalšího, turisticky zajímavého sortimentu.

V neposlední řadě odbor komunikace a cestovního ruchu zajišťuje provoz galerie Kryt a komunikaci města se zahraničím.