Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor sociálních věcí, školství a sportu spolupracuje se subjekty činnými v sociální oblasti, v oblasti sportu (sportovní kluby a sdružení) a se školskými zařízeními.

Občanům tento odbor poskytuje odborné poradenství v oblasti sociální péče, sociálních služeb a v dalších složitých životních situacích. Koordinuje úkoly spojené se strategickými dokumenty v oblasti sociálních služeb a sociální problematiky.

V oblasti školství koordinuje spolupráci města se základními a mateřskými školami. Vedle kontroly hospodaření těchto příspěvkových organizací vede evidenci žáků škol a statistiky školských zařízení, organizuje zápisy do mateřských a základních škol a spolupracuje na akcích pořádaných školami.

V neposlední řadě odbor zastřešuje komunikaci se sportovními kluby , koordinuje zapojení mateřských a základních škol do sportovních činností klubů a monitoruje činnost sportovních klubů s ohledem na jejich grantovou podporu ze strany města Klášterce nad Ohří.

Jaký je rozdíl mezi mateřskou školou a dětskou skupinou?  

Informační letáky České správy sociálního zabezpečení naleznete ZDE.