Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu je zabezpečování a dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících vyhlášek. Územně se pravomoc stavebního úřadu vztahuje na následující obce (katastrální území):

  • Klášterec nad Ohří (Hradiště u Vernéřova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Velká Lesná, Vernéřov)
  • Perštejn (Perštejn, Černýš, Rájov, Lužný, Údolíčko, Ondřejov, Vykmanov)
  • Okounov (Okounov, Kotvina, Oslovice, Krupice)
  • Domašín (Domašín, Petlery, Louchov, Nová Víska u Domašína, Podmilesy)

Odbor stavebního úřadu a územního plánování povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb. Vede územní řízení včetně vydávání územních rozhodnutí. Kromě povolení a ohlášení stavby vydává i další povolení (např. k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, ke změnám v užívání stavby nebo k odstranění stavby). V pravomoci tohoto odboru je i provádění kontrolních prohlídek rozestavěných staveb a vedení správních řízení ve věcech přestupků u fyzických osob a správních deliktů u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování také zabezpečuje kompletní agendu týkající se tvorby územního plánu a jeho případných změn.