Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Organizační úsek  zajišťuje kompletní administrativní podporu vedení města a městského úřadu, připravuje jednání rady a zastupitelstva města a zodpovídá za vyhotovení a evidenci zápisů a usnesení.

K dalším úkolům patří evidence podaných peticí, stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů, jakož i žádostí podaných dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odbor dále vede centrální evidenci smluv, vyhlášek, směrnic, nařízení a právních stanovisek. 

Organizační úsek v neposlední řadě zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových a vede kompletní personální agendu městského úřadu.