Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

S čím Vám pomůžeme

Evidence obyvatel

 • přihlášení k trvalému pobytu / zrušení trvalého pobytu / ukončení trvalého pobytu
 • výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) 
 • zavedení adresy pro doručování písemností
 • zprostředkování kontaktu

Matriční události (sňatky, narození, úmrtí)

 • vydávání matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)
 • jména a příjmení (volba druhého jména, změny jména a příjmení, změna příjmení po rozvodu manželství)
 • nahlížení do matričních knih a sbírek listin
 • vyřizování matričních událostí státních občanů ČR v zahraničí – zvláštní matrika Brno

Svatební obřady

 • výběr termínu a místa konání svatebního obřadu

Vítání občánků

 • přihlášení nově narozených dětí ke slavnostnímu uvítání do života 

Ověřování pravosti podpisu a kopie listin

Czech POINT

 • ověřování výpisů z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis ověřeného výstupu ze seznamu kval. dodavatelů, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů

Ztráty a nálezy