Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Ztráty a nálezy

Věci nalezené na území města Klášterce nad Ohří je možné oznámit a odevzdat na podatelně Městského úřadu v Klášterci nad Ohří nebo na služebně Městské policie

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce.

Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž  povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci. 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Podle něho se ztráty a nálezy týkají také zvířat. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabyde k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může volně nakládat.