Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor vnitřní správy zajišťuje pro obyvatele Klášterce nad Ohří především služby související s vedením evidence obyvatel (trvalý pobyt), matričními událostmi (sňatky, narození, úmrtí) a také služby Czech POINT a ověřování pravosti podpisů a kopií listin. Dále zabezpečuje provoz podatelny městského úřadu a spravuje úřední desku.

Odbor vnitřní správy také organizuje svatební obřadyvítání občánků.

Mezi jeho další úkoly patří organizace a zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zastupitelstva kraje a zastupitelstva města, a to i pro obce Domašín, Okounov a Perštejn.

V neposlední řadě tento odbor vede přehled o územním obvodu města a jeho částech, spravuje názvy obcí, ulic a veřejných prostranství a přiděluje čísla popisná a evidenční. 

Upozornění:
Občanské průkazy a cestovní pasy vydává Městský úřad v Kadani