Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor výstavby a rozvoje města se podílí na realizaci strategických cílů rozvoje města v oblasti veřejně prospěšných staveb a další infrastruktury. V souladu se strategickým plánem města zajišťuje podklady pro pro realizaci rozvoje a regenerace města, připravuje vlastní rozvojové projekty a komunikuje s potencionálními investory, především v průmyslové zóně VERNE a v areálu lázní Evženie.  Kromě toho vypracovává podklady pro získání dotačních titulů pro investiční záměry ve městě.

Ve fázi přípravy a realizace konkrétních investičních projektů Odbor výstavby a rozvoje města odpovídá za přípravu a řádné plnění smluv, kontroluje průběh staveb po technické a kvalitativní stránce a koordinuje externí subjekty podílející se na realizaci jednotlivých staveb.

Přehled aktuálních investičních projektů města najdete zde.