Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Úvodem

Odbor výstavby a rozvoje města připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy v oblasti investičních a rozvojových záměrů města v souladu se strategickým plánem. Odpovídá za plánování, přípravu a realizaci investičních záměrů města. Sleduje možnosti čerpání dotačních titulů, odpovídá za přípravu žádostí, čerpání dotací a jejich následné vyúčtování. Zajišťuje kompletní přípravu a realizaci staveb. Vyřizuje příslušná povolení, odpovídá za zadávání veřejných zakázek, jedná s dodavateli, s veřejností a ostatními složkami dotčenými výstavbou. Řeší podněty a stížnosti, koordinuje výstavbu a kontroluje její průběh, odpovídá za převzetí dokončených staveb, předání uživateli a zajišťuje převod ukončených realizací do majetku města. Odbor také zabezpečuje realizaci oprav a údržby objektů v majetku města a poskytuje metodickou a odbornou pomoc ostatním odborům při formulaci investičních záměrů pro stavební investice města. Zajišťuje podklady a vyjádření za město.

Přehled aktuálních investičních projektů města najdete ZDE