Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Deratizace

Informace o preventivní deratizaci

Co je deratizace?

Deratizace je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (především potkan obecný – Rattus norvegicus) a dalších živočichů. Hlodavci v našich klimatických podmínkách mohou být pro člověka zdrojem některých infekcí, např. leptospirózy, salmonelózy, tularémie.

Deratizaci lze provádět nejčastěji mechanickým nebo chemickým způsobem.

Mechanický způsob spočívá v realizaci různých preventivních opatření s cílem ztížit hlodavcům možnost obživy, hnízdění a rozmnožování. V praxi to znamená zejména pečlivé odstraňování odpadků, udržování pořádku a čistoty, ale i třeba stavební úpravy (zabudování kovových sítí, mříží, oplechování dveří, apod.). Represivními mechanickými prostředky jsou různé pasti s návnadami.

Chemický způsob spočívá v kladení nástrahových prostředků, rodenticidů (požerových) jedů.

  • Jednorázová deratizace - v místech největšího výskytu hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny atd.) Účinek se projeví brzy, je však krátkodobý.
  • Pravidelná deratizace - ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně - jaro, podzim, se zpětnou kontrolou a doplněním nástrah.

Jak mohu zamezit zvýšenému výskytu hlodavců?

K omezení výskytu hlodavců můžeme přispět tím, že nebudeme vylévat zbytky jídel a tuků do kanalizace, vyhazovat zbytky jídel do kontejnerů, odkládat odpady mimo popelnice a na veřejná prostranství.

Kam mohu nahlásit zvýšený výskyt hlodavců?

O zvýšeném výskytu hlodavců můžete informovat vyplněním kontaktního formuláře zde, emailem na omh@muklasterec.cz nebo písemně na adresu:

Město Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a ŽP, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

NEPODCEŇUJTE PREVENTIVNÍ DERATIZACI - je to nezodpovědné vůči okolí!