Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Nová výsadba

Za každý pokácený strom minimálně jeden nový

Letos na jaře město vysázelo již 58 nových stromů. Stromy ve městě zajišťují velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižují prašnost a opticky oddělují jednotlivé bloky domů, silnice od obytných částí apod. Stromy fungují jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha organismů (nejen člověka). V zimě stromy rostoucí v okolí staveb snižují ochlazování fasády domů a tím šetří náklady na otop. Jsou také významnou estetickou složkou intravilánu měst.

Během zimního období muselo být v Klášterci nad Ohří z různých důvodů pokáceno téměř třicet stromů. Nejčastěji se jednalo o nemocné, provozně nebezpečné, polámané a nevhodně umístěné stromy.

Oproti tomu se jen za letošní jaro vysázelo již 58 stromů - 21 javorů bylo vysázeno u nového chodníku vedoucího z ulice Dlouhá směrem ke garážím, 3 javory a 3 lípy byly vysázeny v lázeňském parku, 3 vrby bílé byly vysázeny v ulici Dlouhá v blízkosti mostu přes Klášterecký potok, 20 stromů (jasany, habry, buky, javory a lípy) bylo vysázeno v parčíku mezi ulicemi Petlérská a Jana Ámose Komenského u cesty kolem Podmileského potoka, 3 javory byly vysázeny v ulici Pražská, 1 třešeň byla nahrazena na náměstí, 4 stromy (3 tisovce a 1 dub velkokvětý) pak byly vysazeny v zámeckém parku. Město Klášterec nad Ohří tak pokračuje ve své politice "Za každý pokácený strom minimálně jeden nový". Cílem je, aby se Klášterec nad Ohří i v budoucnu mohl chlubit svými stromy, stromořadími, alejemi, parky a parčíky a byl tak krásným místem pro zdravý život všech jeho obyvatel.             

Libor Kocáb

nová výsadba 1nová výsadba 2

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA najdete ZDE.