Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Ptačí budky

Kontrola ptačích budek v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří

V předjaří tohoto roku bylo pro zlepšení hnízdních možností zpěvných ptáků a pro zvýšení biodiverzity celého ekosystému v zámeckém parku rozmístěno 10 zbrusu nových ptačích budek.

Dne 15. 10. 2019 byla panem Františkem Kroupou, duchovním otcem a garantem celé akce, provedena kontrola a vyčištění těchto budek. Bylo zjištěno, že z 10 vyvěšených budek bylo 8 obsazených. V šesti budkách byly zahnízděny sýkory, v jedné budce našel útočiště rehek domácí a v poslední obsazené budce se zabydlel rehek zahradní. Dvě budky tedy obsazeny nebyly, pravděpodobnou příčinou je jejich umístění v blízkosti frekventovaných parkových cest a rušení ptáků ze strany návštěvníků. V příštím roce budou tyto budky přemístěny do klidnějších lokalit tak, aby i ony mohly být využity k hnízdění.

Celý projekt tedy splnil svůj účel a přispěl k tomu, že v našem zámeckém parku můžeme obdivovat nejen vzácné dřeviny, ale i krásu mnohých klenotů ptačí říše.

Libor Kocáb, 16. 10. 2019