Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

kácení

Kácení dřevin bez povolení

Jelikož se blíží podzim, což je období, kdy se nejčastěji provádí kácení dřevin, množí se dotazy, za jakých podmínek lze kácet stromy a keře. Podle zákona je třeba ke kácení dřevin mít platné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, což je na území města Klášterce nad Ohří (až na výjimky) Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (dále OMH). Kácet dřeviny však lze i bez povolení. Tuto problematiku řeší vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky se v současné době povolení ke kácení dřevin nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kácet bez povolení se však nesmí dřeviny, které sice splňují některé z výše uvedených kritérií, ale které jsou navíc součástí významného krajinného prvku či stromořadí nebo se jedná o vyhlášené památné stromy. Kácí se zpravidla v době vegetačního klidu (od 01.10. do 31.03.), v době mimo vegetační klid se kácí jen výjimečně a musí být při tom zajištěny další zájmy chráněné příslušnými předpisy (nejen) na úseku ochrany přírody a krajiny (nesmí dojít k rušení ptáků při hnízdění apod.). V případě pochybností s určením, zda jsou splněny podmínky pro kácení dřevin bez povolení, se lze obrátit na OMH, kde Vám rádi poradíme.

Libor Kocáb, 13. 9. 2017