Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Louchovská lípa

Lípa v Louchově se stala památným stromemLípa v Louchově

V loňském roce byl místním odborem životního prostředí vyhlášen již čtrnáctý památný strom na území správního obvodu Klášterce nad Ohří. Jedná se o lípu srdčitou, která roste na návsi v Louchově při vstupní bráně ohradní zdi kostela sv. Jakuba Staršího. Lípa je mimořádně zajímavá především svým věkem, výškou, umístěním a celkovou mohutností. V dané lokalitě působí velmi dominantně a esteticky. Obvod kmene má téměř 5 metrů a vysoká je 20 metrů. Její stáří se odhaduje na 300 let.

V Klášterci a jeho okolí se však nachází i další památné stromy. Jedná se o mimořádně významné stromy a jejich skupiny a poznáte je tak, že jsou v terénu označené tabulí s malým státním znakem ČR. Památné stromy mohou být vyhlášeny z různých důvodů, např. se může jednat o stromy mimořádného vzrůstu, mimořádného stáří, stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled), stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu, stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst, stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kapli, kostel, boží muka) apod. Evidenci památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno více než 25 000 jednotlivců se statutem památného stromu. V Klášterci nad Ohří se nachází 6 exemplářů - jírovec v Miřeticích, tři duby ve Školní ulici, dub u koupaliště a Mikulovická lípa. V okolí Klášterce se pak nachází dalších osm stromů - lípa u Lužného, dub u Pavlova, lípa v Černýši, lípa v Ondřejově, dvě lípy u kapličky v Ondřejově, dub u osady Černýš a výše zmíněná Louchovská lípa. Na přiložené mapě je vyznačeno umístění stromů, podrobnější informace (nejen) o památných stromech pak lze nalézt v Ústředním seznamu ochrany přírody na webu http://drusop.nature.cz/portal/, které provozuje AOPK ČR, nebo přímo na odboru životního prostředí našeho městského úřadu. 

Libor Kocáb, 12. 3. 2019

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA