Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

sázení

Chcete ve městě něco vysadit? Přijďte se domluvit!

Město má novou vyhlášku na ochranu veřejné zeleně, která mimo jiné zakazuje divokou výsadbu na veřejných prostranstvích. Zákaz to není generální, spíš má chránit před různými „nápaditými“ občany, kteří si z městských pozemků chtějí udělat například zelinářskou zahradu nebo soukromý parčík, rovněž je potřeba výsadbu regulovat, aby se nesázelo tam, kde se to nesmí, např. na inženýrských sítích, tam, kde se plánuje výstavba apod.

Z vyhlášky vyplývá, že sázet květiny, keře nebo stromky na veřejném prostranství samozřejmě lze, ale mělo by to být se souhlasem vlastníka nebo správce zeleně. Město takovou iniciativu podporuje, nikoho nešikanuje, naopak přivítá každého, kdo přijde s nějakým rozumným záměrem. Většinou se město na výsadbě dohodne s konkrétní osobou nebo organizací, typickým příkladem z poslední doby je třeba ZŠ Petlérská, která si před školou krásně osázela betonové záhony.

Ale ve městě se najdou i anonymní zahradníci, kteří většinou fungují živelně na sídlištích, před paneláky, záhonky okrasných květin jsou i před rodinnými domy v travnatých pásech a občas i na docela nečekaných místech. Samozřejmě máme zmapované i tyto „nepovolené“ výsadby, ale pokud je to vkusné a ničemu to nevadí, tak není třeba se bát, že to necháme zlikvidovat. Říkáme tomu výsadba s tichým souhlasem a občas se ve městě najdou skutečné skvosty.

Ideální je samozřejmě přijít se raději domluvit, aby nedošlo k nedorozuměním, na odboru místního hospodářství s Vámi Vaše nápady ohledně výsadby probereme a společně vymyslíme nejlepší variantu. Rovněž nabízíme zájemcům možnost „adoptovat“ si vybranou zeleň (stromy, keříky, záhony, květináče), kdy se potenciální zahradníci mohou „vyřádit“ na stávající výsadbě třeba hned před svým domem. Máte nějaký nápad či návrh? Zastavte se, každý počin ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, se počítá. A nakonec je potřeba poděkovat všem těm, kdo pro město dělají něco krásného a vkusného, a mnohdy ve svém volném čase a zadarmo. Děkujeme.

Libor Kocáb, 24. 9. 2018

vysázená zeleň v ul. 17. listopadu

zeleň u ZŠ Petlérská

ZŠ Petlérská

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA