Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

sucho 2018

Boj se suchem a péče o zeleň

Vzhledem k množství zavádějících a nepřesných zpráv, které se objevily v lokálních médiích a na sociálních sítích v souvislosti s péčí o zeleň v Klášterci nad Ohří v letošním abnormálně teplém létě, si dovolujeme některé informace uvést na pravou míru.

Ve městě probíhá řádná a pravidelná zálivka stromů v souladu se správnými technologickými postupy. Zálivku mladých stromů (vysazených v předcházejících 5 letech) zajišťuje ve městě několik firem. Největší díl má na starosti Klášterecká kyselka, která zalévá nejen novou výsadbu ve městě, ale i v zámeckém parku, kde se navíc o některé stromy na základě dohody o reklamaci stará například firma Studený. Ve městě se pak ještě pohybují firmy RG Trade, H-Rekultivace, Platil, Petrů a jiné, které se starají o různé stromy z různých titulů (na základě smlouvy, objednávky, péče vyplývající z rozhodnutí o náhradní výsadbě apod.). Starší stromy se už obvykle zalévat nemusí, jsou již zapěstované, s rozvinutým kořenovým systémem, a zálivka by tak byla vzhledem k hloubce prokořenění téměř ve všech případech i zbytečná, o ekonomické stránce věci ani nemluvě. Není to výmysl Klášterce, obdobně postupují všichni, kteří mají v náplni své práce péči o zeleň. Téměř všechny výše uvedené firmy pak kromě péče o stromy zajišťují rovněž údržbu záhonů keřů a květin ve městě, v parcích, na hřbitově atp.

Je pravdou, že v minulých letech vypomáhali se zálivkou v době největších veder klášterečtí dobrovolní hasiči. Jejich technika však není primárně určena pro zalévání, ne všude velká cisterna projede, při výjezdech docházelo k opotřebování a poškozování hasící techniky, k ničení trávníků, obrubníků (ne všechny stromy jsou vysazeny u silnice) a v neposlední řadě byly výjezdy hasičů terčem kritiky ze strany některých občanů, kteří nechápali, že i zalévání ve vedrech může být veřejným zájmem (a tedy jednou z možných činností dobrovolných hasičů) a báli se, že by mohlo dojít ke snížení akceschopnosti sboru v případě požáru.

Letos poprvé jsme se tak rozhodli tyto problémy řešit a nespoléhat jen na pomoc hasičů a podařilo se nám zajistit zalévání stromů pravidelně a kompletně vlastními silami za pomoci odborných zahradnických firem, které jsou pro zálivku vhodněji technicky i odborně vybaveny (malé cisterny, lehčí vozidla, menší proudnice). U nejnovější výsadby probíhala zálivka 2 x týdně, vždy minimálně 50 - 80 l vody na každý strom, u některých výsadeb se zalévalo i více dle aktuální potřeby. Není pravdou, že bychom v době veder jakkoliv omezovaly z finančních důvodů zalévání, naopak, četnost se výrazně navýšila, což vedlo k nárůstu nákladů na vodu o více než 200 % oproti jiným rokům.

Plošné zalévání trávníků ve městě se opravdu neprovádí, a to nejen v Klášterci, ale v podstatě nikde ve světě. Je to nejen neekonomické, ale i neekologické (plýtvání), a efekt, který by to přineslo, by byl neúměrný výsledku. V teplech, jaká vládnou v letošním roce, je odpar tak velký, že se voda z takové plošné zálivky v podstatě téměř ihned bez užitku vypaří a trávníkům to nepomůže. Každopádně, aby nedocházelo k vysychání trávníků, bylo na konci července pozastaveno plošné sekání trávníků, na začátku srpna se pak zastavilo i lokální dosekávání plevele křovinořezy.

Všem, kteří se jakkoli podílí na letošním boji se suchem a všem, kteří se snaží, aby nám zeleň ve městě vydržela letošní abnormální horka, patří velký dík za jejich práci, která v podstatě nikdy nekončí. Určitě si pak dotčené firmy v letošním roce zaslouží za svou práci spíše pochvalu než kritiku.

Libor Kocáb, 22. 8. 2018

zalévání v ulici Luční

zalévání v ulici Žitná

zalévání u ZŠ Krátká

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA