Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

sucho

Sucho a stromy v Klášterci

Mnozí občané určitě zaznamenali, že v poslední době dochází k výraznějšímu usychání stromů a keřů nejen ve městě, ale i v okolní krajině, v lučních remízcích v lesích atp., což bohužel vede k nutnosti tyto suché stromy odstranit, zejména pak z exponovaných lokalit, kde ohrožují zdraví, majetek a životy lidí (parky, zeleň v ulicích a u komunikací). Velmi často se nejedná o mladé, čerstvě vysazené stromky, kde by se to dalo vysvětlit nedostatečnou zálivkou (tyto stromky se nám s nasazením všech sil daří "uzalévat"), ale usychání se týká i hluboce zakořeněných jedinců, kteří už historicky přežili kde co.

Je to způsobeno nejen dlouhotrvajícím suchem, ale i stále klesající hladinou podzemní vody a nedostatečnou půdní vlhkostí. I když objektivně je úhrn ročních srážek zhruba stejný jako v minulosti, bohužel vlivem klimatických změn dochází k nerovnoměrnému rozložení srážek v čase. To znamená, že dřív napršelo sice méně, ale deště byly častější, v současné době pak oproti tomu prší méně často, ale o to vydatněji. Díky tomu, že spadne hodně vody za krátkou dobu (plus další důvody, na jejichž vyjmenování tu není místo), voda rychle odteče a nedochází k jejímu zasakování do půdy a k doplňování zásob podzemních vod. Což vede k dlouhodobému vláhovému deficitu, na který zejména vlhkomilné stromy (vrby, olše) reagují velmi špatně a dochází k jejich usychání. Jak s tímto negativním jevem bojovat je otázka, na kterou neexistuje jen jedna správná odpověď, existují globální řešení, na kterých se lidstvo stále nedokáže shodnout, ale existují i lokální řešení, kterým se v našem ekologickém okénku budeme věnovat třeba někdy příště.

Klimatické změny, klesající hladina podzemních vod, sucho a s ním související degradace půdy jsou globální témata, která se však velmi úzce dotýkají i Klášterce nad Ohří. Usychající stromy jsou pak jen první vlaštovkou, prvním indikátorem mnohem většího problému, se kterým se již potýká celá naše republika a koneckonců i celý svět.    

Libor Kocáb, 16. 8. 2017      

Více z EKOLOGICKÉHO OKÉNKA