Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

UKLÍZEJTE PO SVÝCH PEJSCÍCH

Poplatek ze psa je poplatek, jehož hlavní funkcí je regulovat počet psů, které si občan pořídí. Důvodem regulace je, že pes, ať sebehodnější či sebevychovanější, prostě může obtěžovat okolí (štěkotem, specifickým zápachem, vykonáváním potřeby na veřejných prostranstvích apod.). Rozsah obtěžování je pak přímo úměrný počtu lidí, kteří v okolí psa bydlí. Proto je poplatek větší v panelácích a menší v rodinných domech. Pokud si člověk pořídí psa, je za něj plně odpovědný, a když pes znečistí veřejné prostranství exkrementy, je za to postižitelný majitel psa. Je povinností každého mít s sebou při venčení takové vybavení, aby mohl úklid provést (např. igelitový pytlík). Sáčky na psí exkrementy rozmístěné po městě slouží pouze pro zapomětlivé, nejsou kompenzací za uhrazený poplatek. Odmotávání sáčků z držáku ve větším množství je v lepším případě nekolegiální, v horším případě nemravné. Kromě držáků vychází město pejskařům vstříc i tím, že nabízí možnost bezplatného vyzvednutí sáčků - výdejní místa jsou na městském úřadě, na městské policii, v budově Městské energie či budově SBD Klášterec nad Ohří. Ročně se na poplatcích za psy vybere cca 740 000 Kč, což přibližně odpovídá nákladům, které město má s provozem psího útulku, čipováním psů, nakupováním držáků a sáčků, provozem vysavače a dalšími souvisejícími činnostmi. Přes všechno výše uvedené se najdou lidé, kteří jsou natolik líní, nezodpovědní a bezohlední, že ignorují základní pravidla slušného chování a psí exkrementy po svých mazlíčcích nesbírají. Děkujeme těm, kteří tak činí, a ostatní prosíme: Uklízejte po svých pejscích!