Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Závěrečné účty

Město hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován zastupitelstvem města vždy na kalendářní rok. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, rozbor hospodaření za celý rok, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích.

Bližší informace: