Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Rodina

Důchodový věk

  • Řádný i předčasný odchod do starobního důchodu, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, zaměstnávání starobních důchodců a další záležitosti k důchodu zařídíte na České správě sociálního zabezpečení.
  • Změnu výplaty důchodů a výplatu důchodů prostřednictvím České pošty, a.s. vyřídíte na pobočkách České pošty.

Jména a příjmení

  • Změnu jména a příjmení; Ženská příjmení; Příjmení po rozvodu manželství a Prohlášení o volbě druhého jména vyřídíte na matričním úřadě dle místa trvalého bydliště.
  • Bližší informace: Jana Handlová

Manželství

  • Uzavření manželství formou občanského sňatku; Uzavření manželství s cizincem na území ČR; Uzavření manželství v cizině a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřídíte na matričním úřadě dle místa trvalého bydliště.
  • Uzavření manželství zmocněncem je nutné vyřídit na příslušném krajském úřadu dle místa konání sňatku.
  • Uzavření manželství formou církevního sňatku vyřídíte na příslušném církevním úřadu a zároveň na matričním úřadě.

Svatební obřady


Rodičovství - narození dítěte

Dávky pěstounské péče

Rodičovství - péče o dítě

Rodičovství - náhradní rodinná výchova

Rozvod manželství

  • Žaloba o rozvod manželství se s občanským průkazem a kopií oddacího listu podává k okresnímu soudu dle bydliště manželů - poradenství OSV MěÚ Klášterec nad Ohří.

Úmrtí

Místní hřbitov