Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Městský ústav sociálních služeb

Vybudování přístřešku pro VZT 

Stručný popis: zastřešení stávajícího vzduchotechnického zařízení vývařovny objektu Městského ústavu sociálních služeb. Přes VZT zařízení provedena dřevěná konstrukce z hraněného řeziva opatřená nátěrem proti hnilobě, plísním a škůdcům.

  • Zhotovitel:
  • Severočeská stavební Klášterec a.s., Zahradní 244, 431 51  Klášterec nad Ohří                        IČO: 60281065    
  • Realizace:        09/2023
  • Cena za dílo:   724.750,84 Kč včetně DPH

 

Výstavba elektronické požární signalizace (EPS) v objektu – I. etapa

Stručný popis: instalování samotného systému s ústřednou, ovládacími tably v nadzemních patrech, požárními detektory, signalizací zónových poplachů pomocí požárních sirén se světelnou signalizací a ovládáním vstupních dveří D01 do objektu v úrovni 2. NP. EPS instalován na místa s požárním rizikem stanovených projektem požárně bezpečnostního  řešení, uvedení do provozu a napojení na pult centrální ochrany.

Realizace za provozu s nutností respektování běžného chodu MÚSS s ohledem na klienty.

Výběrové řízení: 03.04.2023

  • Zhotovitel:         Ing. Ján Šajban, Anglická 2307, 272 01  Kladno, IČO: 03757447    
  • Realizace:          05/2023 – 08/2023 (realizace 88 kalendářních dní)                       
  • Cena za dílo:     1.633.526 Kč včetně DPH