Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Školská zařízení

ZŠ Krátká – Výměna nákladního výtahu

Stručný popis: výměna nákladního výtahu určeného pro dopravu nákladů bez spolujízdy osob -s možností vstupu osob při nakládání v jídelně.

- Výběrové řízení: 21.02.2023 (v době lhůty pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka)

- Výběrové řízení: 07.03.2023 (výběr zhotovitele)

 • Zhotovitel:                  VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., Mostecká 4, 419 01Duchcov, IČO: 25479296
 • Realizace:                   07/2023 - 08/2023 (realizace 40 kalendářních dní)                                        
 • Cena za dílo:              1.015.190,00 Kč včetně DPH

ZŠ Krátká – Obnova zpevněných ploch, chodníků a odvodnění v areálu školy

 • Zhotovitel:                   HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21Obrnice, IČO: 25004638
 • Realizace:                    08/2023 (realizace 20 kalendářních dní)              
 • Cena za dílo:               995.090 Kč včetně DPH

ZŠ Školní – Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace

Stručný popis:  výměna stávajících rozvodů vody (TUV + SV + cirkulace) a kanalizačních svodů (splaškové a dešťové) v objektech U10 a dílen včetně všech stavebních prací, bourání prostupů a jejich zpětné doplnění a končené začištění – omítky, dlažby a obklady.

 • Zhotovitel:       Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 51  Klášterec nad Ohří, IČO: 69404828
 • Realizace:        7/2023 – 08/2023 (realizace 56 kalendářních dní)
 • Cena za dílo:   2.073.523,08 Kč včetně DPH

 

ZŠ Školní – Rekonstrukce manipulační plochy v areálu školy

Stručný popis:  obnova stávajících, dožilých betonových a asfaltových povrchů přilehlých zpevněných ploch, příjezdové komunikace a chodníku u pavilonu stravování a družiny. Vybudování nového parkovacího stání, odvodnění ploch, veřejného osvětlení a vybudování přístřešku pro nádoby na odpad.

- Výběrové řízení: 20.03.2023

 • Zhotovitel:           STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10 – Vernéřov, 431 51  Klášterec nad Ohří,                                  IČO: 06080090    
 • Realizace:            06/2023 – 08/2023 (realizace 90 kalendářních dní)
 • Cena za dílo:        4.055.276 Kč včetně DPH

MŠ Souběžná – Výměna venkovního osvětlení v areálu školy

 • Zhotovitel:                  Elektronovy – Trade s.r.o., Nádražní 151, 431 51Klášterec nad Ohří, IČO:                                         28699351
 • Realizace:                   01/2023                                              
 • Cena za dílo:              356.939,49 Kč včetně DPH

 

MŠ Školní – Oprava kuchyně

Stručný popis:  celková oprava prostor kuchyně a výdejní místnosti v MŠ. Vybourání stávajících podlah, obkladů, provedení nových podlah s izolací proti vodě, nových obkladů, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, topení, opláštění VZT sádrokartonovými deskami, provedení zavěšeného podhledu včetně zabudování nového osvětlení, osazení a vyzbrojení nového rozvaděče. Nové malby a nátěry.

- Výběrové řízení: 20.03.2023

 • Zhotovitel:            Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 51  Klášterec nad Ohří, IČO: 69404828
 • Realizace:            07/2023 – 08/2023 (realizace 56 kalendářních dní)
 • Cena za dílo:        1.950.757,45 Kč včetně DPH

 

MŠ Dlouhá – Oprava chodníků v areálu školy

Stručný popis:  obnova stávajících, dožitých betonových povrchů na chodnících a zpevněných plochách v areálu MŠ. Vybourání zámkové dlažby, obrub, odstranění betonového podkladu a podkladu z kameniva, vybourání venkovní terasy, nový podklad z kameniva se zhutněním, položení nových obrub, zámkové dlažby, vybudování nového, venkovního schodiště u učebny a terénní úpravy.

- Výběrové řízení: 27.03.2023

 • Zhotovitel:              Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00  Praha 5, IČO: 27449416
 • Realizace:               06/2023 – 08/2023 (realizace 71 kalendářních dní)
 • Cena za dílo:          1.445.580 Kč včetně DPH

 

ZŠ Petlérská – Rekonstrukce příjezdové a manipulační plochy vč. parkovacích stání v areálu

Stručný popis: stavební úpravy komunikace a odstavných ploch u pavilonu stravování včetně rekonstrukce stávajících asfaltových povrchů, vybudování nových parkovacích míst s povrchem z betonové dlažby a nové zpevněné plochy pro kontejnerové stání.

- Výběrové řízení: 25.04.2023

 • Zhotovitel:
 • STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10 – Vernéřov, 431 51  Klášterec nad Ohří, IČO: 06080090                   
 • Realizace:        06/2023 – 08/2023 (realizace 60 kalendářních dní)
 • Cena za dílo:   2.412.019 Kč včetně DPH

 

ZŠ Petlérská – Šikmá zvedací plošina

Stručný popis: řešení schodišťové bariéry

 • Zhotovitel:                ALTECH, spol. s r.o., Bánov 479, 687 54Bánov, IČO: 46344861
 • Realizace:                 07/2023 - 08/2023                                         
 • Cena za dílo:            488.840 Kč včetně DPH

ZŠ Havlíčkova – Oprava okapů na budově školy

 • Zhotovitel:                STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10 – Vernéřov, 431 51                                                                  Klášterec nad Ohří, IČO: 06080090
 • Realizace:                  08/2023                                              
 • Cena za dílo:             683.444 Kč včetně DPH

 

ZUŠ – Čištění fasády školy

Stručný popis:  čištění fasády spočívající v odstranění řas, mechů a lišejníků ze zateplovacího systému fasády objektu a provedení ochranného nátěrového systému, který fasádu následně ochrání.

Zhotovitel:

 • PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., Na dolíku 14/2a, 184 00  Praha, IČO: 60777575
 • Realizace:        08/2023
 • Cena za dílo:   598.400,66 Kč včetně DPH

ZUŠ – Fasádní nátěr vč. oprav omítky na objektu

 • Zhotovitel:                PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., Na dolíku 14/2a, 184 00Praha                                                    IČO: 60777575
 • Realizace:                 08/2023
 • Cena za dílo:             303.170 Kč včetně DPH