Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Kulturní zařízení a další objekty

Kino Egerie

kino Egerie

Již letos se kino dočkalo nové podlahy v prostoru předsálí a kavárny, v letním kině práce již probíhají, město má v plánu pokračovat v postupné obnově areálu, a to rekonstrukcí stávajícího plechového oplocení.

Oprava podlahy v předsálí kina Egerie

 • Zhotovitel: NACKO Group s.r.o.       
 • Realizace dokončena: leden/2021                                       
 • Cena za dílo celkem: 322.828 Kč
Letní kino

Oprava oplocení letního kina v Klášterci nad Ohří

 • Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace probíhá: 24.05.2021 – 25.08.2021              
 • Cena za dílo celkem: 713.915,02 Kč  
Rekonstrukce fasády kavárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje

V rámci programu regenerace městských památkových zón se realizovala rekonstrukce fasády kavárny/cukrárny lázeňského domu a fasády objektu restaurace Peřeje.

a) Obnova fasády objektu Caffé Wellnes (cukrárny, kavárny – bývalé plnírny)

Cafe wellness

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

 • Zhotovitel: MLK STAVBY s.r.o.
 • Realizace dokončena: duben 2021
 • Dotace ve výši: 115.000 Kč
 • Spoluúčast (vl. podíl města): 164.993 Kč
 • Cena za dílo celkem: 279.993 Kč

b) Oprava fasády Restaurace Peřeje č. p. 20 v Klášterci nad Ohří

Peřeje

akce realizována za přispění finančních prostředků z rozpočtu ČR  na r. 2021 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

 • Zhotovitel: HP STAV – Jan Perout s.r.o.
 • Realizace dokončena:  červen 2021
 • Cena dle uzavřené SoD:                951.271,30 Kč
 • Dodatek č. 1 k SoD:                        28.767,30 Kč
 • Cena za dílo celkem:                      980.038,60 Kč
 • Spoluúčast (vl. podíl města):        576.038,60 Kč
 • Dotace ve výši:                                404.000,00 Kč                  
Rekonstrukce bytového domu v Nádražní ulici

V letošním roce byl dokončen projekt pro rekonstrukci bytového domu v Nádražní ulici 169, kde byla současně podána žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy. Pokud se povede dotaci získat, má město v plánu letos vybrat dodavatele a v příštím roce objekt zrekonstruovat.

Na akci byl vydán právní akt – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí výše dotace v částce 5.741.635 Kč, kdy poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Zateplení objektu zdravotního střediska v Sadové ulici

Na začátku roku byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu zdravotního střediska Sadová 528. Obdobně jako v případě bytového domu v Nádražní ulici je v případě získání dotace harmonogram stejný – letos výběr dodavatele a v příštím roce realizace.

Městský ústav sociálních služeb

MÚSS

Pro městský ústav sociálních služeb byla dokončena rekonstrukce prostor pro pečovatelskou službu v suterénu bytového domu v ulici Jana Ámose Komenského 461 - rekonstrukce prostor v části suterénu objektu č. p. 461 ul. Jana Ámose Komenského p. č. 1704/16

Elektro práce                                    

 • Zhotovitel: Adam Vavroušek
 • Realizace dokončena: leden 2021                                                        
 • Cena za dílo celkem: 257.958 Kč

Stavební úpravy                                             

 • Zhotovitel: David Holeček
 • Realizace dokončena: leden 2021                                                        
 • Cena za dílo celkem: 316.842 Kč
Stavební úpravy garáží v Petlérské ulici

Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města Klášterce nad Ohří chce letos město zahájit práce na projektu, jehož obsahem by byly stavební úpravy garáží v Petlérské ulici, kde by vznikly pro hasiče garážová stání a skladovací prostory.

Městský hřbitov

hřbitov

Na městském hřbitově město zahájilo výstavbu více než 80 kolumbárií a zároveň chystá zahájit práce na projektu rozšíření městského hřbitova.

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově

 • Zhotovitel:                                        STAVMAX Group s.r.o.
 • Realizace:                                         19.07.2021 – 30.09.2021
 • Cena za dílo celkem:                      1.633.714,97 Kč
Komunitní zahrada

Pokud obyvatelé města na základě výzvy v lednových Kláštereckých novinách projeví zájem, je město připraveno položit základ takzvané komunitní zahradě, která by mohla vzniknout v nevyužívané části zahrady základní umělecké školy v ulici Jana Ámose Komenského. Fungovala by od následujícího roku.

PROJEKTY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Aktuality ke stažení

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 329
TÝDEN: 5311
CELKEM: 1871906

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem