Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Poznáváme společně

Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají společně pod jednou střechou

 

Projekt celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce.

Smyslem společného projektu města Klášterce nad Ohří a Gymnázia a Střední odborné školy je poskytnout seniorům možnost vzdělávat se, seberealizovat, setkávat se se svými vrstevníky, ale hlavním cílem je především spojit seniory se studenty a navázat vzájemnou spolupráci.

V každém ročníku je seniorům nabídnuto více jak 10 kurzů z různých oblastí, přičemž největší zájem je každoročně o počítačové kurzy a studium cizích jazyků, oblibě se ale těší i Bezpečný senior či Výtvarná dílná a kurzy z oblastí vlastního zdraví. Základem kurzů je vždy garant, který je z řad pedagogů školy či odborník z veřejnosti a spolupracující studenti gymnázia, kteří buď sami přednášky vedou, nebo se na nich podílí. 

termín realizace: od ledna 2015 

náklady města: 150.000 Kč vč. DPH/ročně

financování: město Klášterec nad Ohří

náklady účastníka: 100 Kč/školní rok

kontaktní osoba: Lucie Černá, DiS

O pilotním projektu

 

Zájemci o vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se mohou přihlásit dvěma způsoby:

1. formou vyplnění papírové přihlášky: Přihláška pro školní rok 2023/2024

2. elektronicky na on-line odkazu ZDE

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 31. července 2023 - tu v papírové podobě na podatelně Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 9. září 2023 v 9 hodin v kulturním centru na malém sále Violka.