Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Společně pro Klášterec 2018

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

V roce 2018 proběhla realizace pilotního projektu participativního rozpočtu Společně pro Klášterec. Veřejnost v létě 2017 navrhla 9 projektů, které by mohlo město realizovat. Formální náležitosti splňovalo 6 projektů, které byly zařazeny do hlasování. V prosinci 2017 rozhodla veřejnost o čtyřech vítězných projektech, které se v roce 2018 realizovaly:

1. Vybudování zpevněné plochy a veřejného ohniště v loděnici

Navrhovatel: Lenka Šímová

Víte, že prostor loděnice je veřejným prostorem, kde můžete trávit svůj volný čas? Pokud navrhovatelé tohoto projektu získají podporu veřejnosti, vybuduje se zde zastřešení posezení, zpevněná plocha pro veřejné ohniště a zpevněná plocha pro další posezení.

Aktuální stav: Zastřešení i zpevněné plochy jsou již hotové, veřejné ohniště instalováno.

2. Oprava terasy v Chomutovské ulici č. 207

Navrhovatel: Dita Procházková

Terasa v Chomutovské ulici č. 207 je místem, na které často vyrážejí místní i turisté k pořízení fotografií starého Klášterce. V rámci Společně pro Klášterec se navrhovatelé budou snažit získat podporu veřejnosti v projektu Společně pro Klášterec k opravě zábradlí, lamp a povrchu této terasy. Na terase by nově měly být umístěny i cedulky s popisem památek a míst, která stojí za zhlédnutí.

Aktuální stav: Zakázka byla přidána k rozsáhlejší opravě celého štítu a fasády domu, oprava terasy a veřejného osvětlení, oprava hotová, nyní ve výrobě cedulka s popisem památek ve výhledu.

3. Příprava odpočinkové zóny s herními prvky v Útočišti

Navrhovatel: Pavla Zemančíková

Obyvatelé Útočiště přišli s nápadem na vybudování odpočinkové zóny s herními prvky pro děti v Útočišti. Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování kompletního dětského hřiště žádají v rámci projektu Společně pro Klášterec o přípravu lokality (vytyčení, zaměření) a o instalaci laviček, případně o umístění prvního herního prvku.

Aktuální stav: Dětské hřiště hotové.

4. Zpracování projektu pro rozvoj veřejného prostranství v Klášterecké Jeseni

Navrhovatel: Jaroslav Frajbiš

Jeseňští mají velký zájem na dalším rozvoji prostoru okolo hřiště, který slouží k pořádání nejrůznějších akcí a k setkávání místních i přespolních. Jelikož jsou si vědomi toho, že všechno nelze realizovat najednou, chtějí si v rámci projektu Společně pro Klášterec nechat zpracovat projekt na budoucí rozvoj této lokality.

Aktuální stav: Vypracování projektu zadáno Ing. Tomáši Bernáškovi, hotové.