Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Společně pro Klášterec 2019

Ve dnech 1. července až 30. září 2018 jste podávali své návrhy. Ze 13 návrhů postoupilo po formální kontrole 9 z nich do hlasování, které proběhlo od 1. do 15. prosince 2018.  

Devět návrhů veřejnosti v projektu Společně pro Klášterec

1. Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné ulici - REALIZOVÁNO

Navrhovatel: Kristýna Knapová

Pokouším se o obnovu nohejbalového hřiště ve Vítězné ulici, kde z finančních důvodů navrhuji zachovat travnatý povrch, popř. jeho rekultivaci, protože zde za ta léta nevyužívání vznikla jakási „zkratka“, vedoucí přímo přes hřiště. Jako další důležitou věc navrhuji umístění několika dětských herních prvků. Navrhuji zde pružinové houpačky pro naše nejmenší, herní soustavu „hrad“ pro ty větší. Tato soustava by mohla obsahovat lezeckou stěnu nebo žebřík, ať už lanový nebo dřevěný. Dále by zde mohla být umístěna klouzačka a houpačky. V neposlední řadě bych zde ráda viděla lanovku, která je u dětí velice oblíbená a zároveň to pro ně bude takové lákadlo a důvod vytáhnout rodiče na procházku „až“ do starého města.

Myslela jsem také na maminky a babičky, proto jsem zde navrhla i lavičky. V současné době je v řešeném místě vytvořen i koutek s ohništěm, což bych také zachovala a trošku zkulturnila. Může se zde tedy veřejnost zastavit a opéci si buřty. Snad se lidé budou chovat jako lidé a nepořádek si po sobě uklidí a odnesou do popelnice.

O pomoc se stavbou plůtku, kde hřiště lemuje silnice na Kláštereckou Jeseň, a pergolu pro posezení s přáteli bych ráda oslovila veřejnost, sponzory nebo zažádala v příštím ročníku projektu Společně pro Klášterec.

projekt 3prostor ve Vítězné ulici

2. Autobusová čekárna a popelnicové stání v Klášterecké Jeseni - REALIZOVÁNO

Navrhovatel: Karel Koblitz

Současný stav autobusové čekárny i umístění popelnic v Klášterecké Jeseni je nepraktický a nevzhledný. Navrhuji novou autobusovou čekárnu z přírodního materiálu, na fotografiích vidíte, jaký je to rozdíl. Umístění kontejnerového stání v Klášterecké Jeseni není v současné době vhodný a navrhuji nejen nové stání rovněž z přírodního materiálu, ale i jeho přesunutí na vhodnější místo. Nový návrh zvelebí náves v Klášterecké Jeseni, modernizace bude i vizitkou obce. Návrh počítá s využitím přírodních materiálů, které neodmyslitelně patří k atmosféře krušnohorských vsí.

Děkuji za Vaši podporu.

projekt 4současný stav

3. Fasáda skautské klubovny - REALIZOVÁNO

Navrhovatel: Petr Šveňha

Vzhledem k tomu, že stávající stav fasády (kresby a neslušné nápisy) neodpovídá výchovnému charakteru junáka, kterého navštěvují i malé děti, chtěli bychom na fasádu umístit obrázky, které přikryjí stávající nápisy a které budou pro děti inspirativní. Skautská klubovna se nachází v areálu ZŠ Petlérská.

Na obrázcích vidíte současný stav klubovny a náš návrh, jak by mohl objekt vypadat. Určitě se tak dětem bude líbit více – těm, co junáka navštěvují, i těm, co navštěvují blízké hřiště. Děkujeme za Vaše hlasy.

projekt 5vizualizace

4. Rozšíření odpočinkové zóny v Útočišti - REALIZOVÁNO

Navrhovatel: Pavla Zemančíková

Jsem navrhovatelkou nově vzniklého dětského hřiště v Útočišti, které díky Vašemu hlasování zvítězilo v prvním ročníku projektu Společně pro Klášterec. Za krátkou dobu, kterou je malé hřiště v provozu, mohu říci, že zájem o něj je velký. Jako příjemný cíl už posloužilo i dětem ze školky. Ráda bych toto hřiště rozšířila o další prvky, aby si zde mohlo hrát více dětí. Snad můj návrh najde své podporovatele.

Vhodným doplňkem by byl pingpongový betonový stůl, dětský kolotoč, průlezka ve tvaru vláčku či zvířátka, zemní trampolína nebo houpačka... Pro větší děti a na zabavení dospělých navrhuji zabudovat betonový venkovní pingpongový stůl, který se v Útočišti těšil velké oblibě a bohužel zřejmě majitel pozemku, na kterém byl umístěn, jej zlikvidoval. Mnou navržený kolotoč je z akátového dřeva, houpačku navrhuji řetězovou, tzv. hnízdo. Zemní trampolína je velmi oblíbeným hracím prvkem, navrhuji ji ve velikosti 150 x 150 cm. Prolézací tunel by mohl být ve tvaru stonožky.

projekt 8Útočiště

5. Sportujeme podél řeky Ohře - REALIZOVÁNO

Navrhovatel: Petra Žihlová

Ráda bych využila stávající stezky, cyklotrasy a cyklostezky, která vede podél řeky Ohře. Motivem je podpořit aktivní sportující veřejnost a nalákat další veřejnost pro volné sportování podél řeky Ohře (běh, chůze, kolo, koloběžky). Propagace dprojekt 9alších sportovních aktivit pro různé věkové skupiny jako Nordic Walking – severská chůze, Nordic Running – běh s holemi. Cílem projektu je vytvoření informačních tabulí se zásadami správného provedení sportovních aktivit, plánkem trasy a kilometrovníkem. Vytvoření odpočinkových zón (např. altán, lavice se stolem apod.) s místech předpokládaného nástupu na trasu a konce trasy.

Do budoucna by se dala stezka využít k pořádání jednodenních běžeckých závodů. Určitě by konání závodu do budoucna prospělo propagaci města samotného.

Věříme, že vás nápad vytvoření zázemí pro sportování podél řeky Ohře zaujal, děkujeme za hlasy a Vaši přízeň.

Nevybrané projekty byly zařazeny do zásobníku k případné realizaci:

Vybudování posezení včetně zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích

Navrhovatel: Martin Bašus

V současné době chybí v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích místo k posezení, které by bylo zastřešeno a mohli je využívat nejen návštěvníci sportovních a kulturních akcí, ale i turisté při návštěvách Lestkova či Rašovických skal. Areál je využíván širokou veřejností a realizací projektu by se zlepšily podmínky pro pořádání akcí.

Areál fotbalového hřiště v Rašovicích je volně přístupný široké veřejnosti z řad občanů Rašovic, Klášterce a dalších přilehlých obcí. Realizací zastřešeného posezení se zlepší využití tohoto areálu pro pořádání dalších sportovních, ale i kulturních akcí pro děti, dospělé i seniory. Podpořte mnou navrhovaný projekt, bude sloužit všem věkovým kategoriím a širokému spektru občanů.

Využití areálu je jen na vás. Dejte mi svůj hlas. Díky.

projekt 1 Rašovice

Relaxační a oddechový prostor v Rašovicích

Navrhovatel: Monika Karpíšková

Návrh se týká přetvoření nevyužitého prostranství v obci Rašovice, které se nachází na dobře přístupném místě nedaleko cyklostezky mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní. Dále navrhuji drobné úpravy zeleně, která tento prostor ohraničuje.

Moje představa je vybudovat parčík v přírodním duchu, vhodný k relaxaci pro místní občany, hlavně děti, kterých v Rašovicích stále přibývá, což je mimochodem skvělé! A zároveň odpočinkový kout pro cyklisty, turisty a další pocestné, který na úseku cyklostezky mezi Kláštercem nad Ohří a Zásadou u Kadaně chybí. Vstup na oddechovou plochu z ulice by měl být bezbariérový s pozvolným sklonem, aby ji mohl využít kdokoli včetně hendikepovaných spoluobčanů, maminek s kočárky apod.

Pro zvelebení parčíku navrhuji dřevěný turistický přístřešek, pingpongový betonový stůl, přírodní hrací prvky pro děti a informační tabuli s historií Rašovic a zajímavými turistickými cíli v okolí. Stojan na kola či odpadkový koš by se jistě hodily také. Věřím, že se Vám můj návrh líbí a že jej podpoříte svým hlasem. Děkuji.

projekt 2parčík Rašovice

Discgolfové hřiště

Navrhovatel: Jitka Ujváry

DiscGolf je hra eliminující nudu, která se neustále rozšiřuje nejen po České republice, ale i po celém světě. DiscGolf vznikl ve Spojených státech v 70. letech a funguje na principu klasického golfu. Tedy dokončit "jamku" na co nejméně hodů. Začíná se na odhazovišti a hází se směrem na kovový koš s řetězy (jamku).  Dalším hodem pokračujeme na místě, kam dopadl disk z předchozího hodu a takto se pokračuje, dokud disc není v koši. Na každý hod si hráč může vybrat jiný disc (stejně jako si golfista vybírá hole). Výhodou oproti golfu ale je, že vám na začátek stačí jeden disc se kterým se dá krásně odházet celé hřiště. Vítězem je ten, kdo odhází hřiště na nejméně hodů.

DiscGolf se může hrát téměř kdekoliv. Ideální jsou parky s různými přírodními překážkami (stromy, keře, vodní plochy, atd.). Hřiště se obvykle skládají z 9, 12 nebo 18 jamek.

Pokud bych měla mluvit za naši rodinu, tak jsme si discgolf zamilovali na první hod.

Motto: Ať to lítá!

projekt 6disgolfové hřiště

Oddechový prostor s dětskými prvky v Rašovicích

Navrhovatel: Vladimír Zajíček

Rašovice postrádají oddechový a relaxační prostor, kde by se mohli místní společně setkávat. Žijí zde mladé rodiny s dětmi a bylo by hezké pro ně vybudovat moderní a bezpečné dětské hřiště. Dnes jsou prolézačky na dětském hřišti nevyhovující, zastaralé a na konci své životnosti. Navrhuji upravit prostor na návsi, kde by zároveň mohla být i hezká zastávka pro projíždějící cyklisty. Do prostoru dětského hřiště by mohly být umístěny např. tyto prvky: stezka dovednosti, šplhací sestava, minikolotoč nebo houpačka na pružině.

projekt 7návrh Rašovice