Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Společně pro Klášterec 2022

Společně pro Klášterec 2021/2022

 

Do 30. září 2021 bylo možné navrhovat projekty, které byste ve městě rádi realizovali. Sešlo se nám jich devět a všechny splňovaly pravidla projektu. Hlasování proběhlo ve dnech 1. až 15. prosince 2021. Město v roce 2022 realizuje projekty dle výsledků hlasování do celkové výše 1 milionu Kč, přičemž jeden projekt může nést maximální náklady 250 tisíc Kč. Realizují se tak první 4 projekty:

1. Zbyněk Zloch: Dětské hřiště a odpočinková zóna pro seniory v ulici Boženy Němcové

Před domem v ulici Boženy Němcové 352 – 354 navrhuji vybudování herního zázemí a vyžití pro děti a vytvoření odpočinkové zóny pro seniory. Mohl by se zde vybudovat zahradní altán s posezením, lanová sestava pro děti a skluzavka.

Hřiště - Boženy Němcové

2. Pavel Brejška: Rozšíření dětského hřiště v Klášterecké Jeseni

V naší malé obci je zábavy pro děti poskrovnu. Realizací současného dětského hřiště udělalo město Klášterec nad Ohří radost nejen místním dětem, ale i přespolním, které hřiště navštěvují při vycházkách s rodiči. Hojně využívané bylo hřiště zejména v době covidových restrikcí, kdy byly téměř veškeré aktivity výrazně omezeny. Věřím, že rozšířením dětského hřiště o další prvky podpoříme naše děti v aktivním trávení volného času a zároveň vykouzlíme ne jeden úsměv a jiskřičky v jejich očích, což je k nezaplacení.

hřiště Jeseň

3. Aleš Holeček: Vybudování nového chodníku či nášlapů za kulturním centrem

Cesta mezi kulturním centrem, Lidlem a zahradami domů v Sadové ulici je hojně využívána jako nejkratší spojnice mezi obchodními domy, zdravotním střediskem a navazujícími sídlišti. V těchto místech je již tráva vyšlapaná na hlínu, což způsobuje, že se v deštivých dnech cesta velmi rozbahní a lidé to dále obchází po trávě, čímž se holá hlína dále rozšiřuje. Louže v zimě zamrzá a vzniká nebezpečná klouzačka.

cesta za KC

4. Aki Sali: Dětské hřiště v královéhradeckém cykloparku

Po obdržení mnoha podnětů ze strany kláštereckých maminek navrhuji rozšíření královéhradeckého parku o dětské hřiště pro nejmenší děti od 2 let. Hřiště by bylo složeno spíše z balančních lanových prvků, které přispívají ke zlepšení motorických dovedností dětí předškolního věku. Potenciál parku není podle mě využit naplno, proto si myslím, že herní prvky by mohly pěkně doplnit stávající sportoviště.

hřiště Aki Sali

Nevybrané projekty byly zařazeny do zásobníku projektů k případné realizaci:

Libuše Chamulová: Bublinové hřiště pro nejmenší u dopravního hřiště

Na dopravním hřišti v současné době chybí atrakce pro ty úplně nejmenší. Navrhuji proto vybudovat boulové nebo bublinové hřiště. Mělo by být umístěno na travnatém povrchu uprostřed dopravního hřiště tak, aby měli rodiče pod dohledem jak nejmenší tak starší děti, které budou okolo jezdit na kole či koloběžce. Nejmenší se s rodiči na pryžové barevné hřiště dostanou bezpečně po přechodech pro chodce.


 

Barbora Bitomská: Rozšíření dětského hřiště v Pražské ulici

V lokalitě tzv. za závorami se nachází pouze jedno hřiště, které je určeno spíše pro děti staršího věku. Návrh zahrnuje rozšíření stávajícího dětského hřiště o herní prvky určené předškolním dětem, jako jsou například tunel, kolotoč se sedáky, řetězová lávka, stezka dovednosti či kreslicí tabule. Návrh jsem podávala již v předchozím roce, avšak zvítězily silnější projekty. Věřím, že v letošním roce bude více podpořen a bude moci být realizován.

Simona Šantorová: Oprava autobusové zastávky v Rašovicích

Stav autobusové zastávky v Rašovicích je nevyhovující, střecha je rezavá, místy proděravělá, zdivo popraskané, omítka oprýskaná a opadaná, lavička před rozpadnutím. Denně na této zastávce staví 8x autobus a je využívána pro oba směry. Zastávka plní účel jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách pro cesty do škol, zaměstnání, obchodů i k lékaři.

 

František Havlíček: Rozšíření dětského hřiště v areálu fotbalového klubu v Rašovicích

Po realizaci tří herních prvků dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích v tomto roce bych chtěl iniciovat rozšíření tohoto hřiště o další tři herní prvky pro děti a mládež. Areál je využíván nejen pro fotbalové zápasy mužstev Rašovic a Jeseně, ale i pro jiné sportovní a společenské akce určené široké veřejnosti z řad místních občanů i přilehlých obcí. Děti si budou moci zdokonalovat své pohybové schopnosti, určeno je primárně pro děti ve věku 3 až 10 let.

Jan Šmejc: Slunečná galerie na náměstíčku Panorama

Slunečnou galerii na náměstíčku na sídlišti Panorama navrhuji z důvodu oživení a zklidnění odpočinkové zóny. Cílem je vytvořit místo pro setkávání lidí s možností prezentace místních i vzdálených umělců, jako jsou výtvarníci, fotografové či hudebníci. Jednalo by se o instalaci venkovním prosklených vitrín s vyměnitelným obsahem.