Menu
město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří

Volby do Evropského parlamentu 2024

 

Termín voleb do Evropského parlamentu byl prezidentem republiky vyhlášen na dny:

pátek 7. 6. 2024 od 14:00 do 22:00 hod. a sobotu 8. 6. 2024 od 8:00 do 14:00 hod. - rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 na území ČR - zajištění služby v neděli 28.04.2024 od 12:00 do 16:00 hodin

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že

  • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. přihlášen do 24. dubna 2024),
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
  • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

Seznam voličů pro volby do EP a zápis občana jiného členského státu 

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

  • o zápis do seznamu požádal a případně hlasoval již při minulých volbách do EP a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit. Tento občan je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit - zápis lze ověřit na obecním úřadě v místě pobytu.
  • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do EP tj. občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16:00 hodin.
  • o zápis do seznamu požádá - občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do EP, ani ve volbách do zastupitelstev obcí - volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do EP. Žádost podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16:00 hodin. 

Lhůta pro možnost podání seznamu delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí (§ 18 ods. 3 zákona) vychází na středu 8. května 2024 (státní svátek). Pro tento účel je na MěÚ v Klášterci nad Ohří, kanc. č. 102 v přízemí, zajištěna služba od 12:00 do 16:00 hodin.

 

Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí pouhý e-mail; pro žádost není předepsaný žádný formulář – vzor žádosti ).

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu trvalého pobytu, případně na adresu uvedenou v žádosti o voličský průkaz.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Klášterci nad Ohří žádat v úředních hodinách na podatelně Městského úřadě v Klášterci nad Ohří.

Písemná podání se dle výše uvedených podmínek zasílají na adresu: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří nebo na ID datové schránky: 6dqbymc.

Kontakt pro volby do EP, voličské průkazy, seznamy voličů:

Bc. Pavlína Bláhová, vedoucí OVS, kanc. č. 102 (přízemí), tel. č.: 474 359 618, 724 571785, e-mail: blahova@muklasterec.cz

Andrea Klanerová, referentka OVS, kanc .č 103 (podatelna v přízemí), tel. č. 474 359 603, e-mail: klanerova@muklasterec.cz

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

Dokumenty:

Pozvánky na 1. zasedání OVK 

Oznámení odobě a místě konání voleb do EP 

Žádost o zápis do seznamu voličů 

VZOR žádosti o voličský průkaz 

Přehled termínů a lhůt pro volby do EP 2024 

Stanovení minimálního počtu členů OVK 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:88
TÝDEN:4625
CELKEM:2885046

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 18/13 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 16/14 °C